Circuit Breaker คืออะไร

“Circuit Breaker” คืออะไร ? – ตลาดหุ้นไทยมีมาตรการนี้ไปทำไม

2 min read  

ฉบับย่อ

  • “การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Circuit Breaker)” คือการหยุดพักการซื้อขายของตลาดหุ้น เพื่อให้นักลงทุนทบทวนข้อมูลข่าวสารในการลงทุน
  • ตลาดหุ้นจะแบ่ง “Circuit Breaker” ออกเป็น 2 ครั้งจะถูกใช้เมื่อตลาดหุ้นไทยปรับลง 10% และ 20% ภายใน 1 วัน
  • ในอดีตตลาดหุ้นไทยเคยเกิด “Circuit Breaker” รวมทั้งหมด 5 ครั้ง และ “Circuit Breaker” ครั้งที่ 2 ยังไม่เคยถูกนำออกมาใช้

“Circuit Breaker” คึออะไร ?

“Circuit Breaker” (เซอร์กิต เบรกเกอร์) หรือ การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว คือ การหยุดพักการซื้อขายของตลาดหุ้นเป็นเวลา 30 นาที และ 1 ชั่วโมง จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงมากผิดปกติ เพื่อให้นักลงทุนสามารถไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการวางแผนการลงทุนได้ทัน เพื่อลดความตื่นกลัวของ Panic Sell

ตลาดหุ้นไทย (SET) แบ่ง “Circuit Breaker” เป็น 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นเมื่อ SET Index ปรับตัวลง 10% ภายใน 1 วัน ตลาดจะปิดทำการซื้อขายเป็นเวลา 30 นาที

ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นเมื่อ SET Index ปรับตัวลง 20% ภายใน 1 วัน ตลาดจะปิดทำการซื้อขายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

และเมื่อเปิดการซื้อขายหลังจาก เซอร์กิต เบรกเกอร์ ครั้งที่ 2 จะไม่มีหยุดการซื้อขายอีกจนกว่าจะหมดวันหรือ 16.30 น. ของวันนั้น

ในอดีตตลาดหุ้นไทยเคยเกิด “Circuit Breaker” ทั้งหมด 5 ครั้ง

1. วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เนื่องจากเกิดนโยบายกันเงินสำรองจากต่างชาติ 30% เพื่อป้องกันค่าเงินบาทที่แข็ง

2. วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Subprime)

3. วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ความกังวลต่อเนื่องจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Subprime)

และ 2 ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นผลกระทบจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ทำให้ Supply Chain ทั่วโลกหยุดชะงัก

ซึ่งในอดีตตลาดหุ้นไทยเรายังไม่เคยถูกใช้ เซอร์กิต เบรกเกอร์ ครั้งที่ 2 คือ -20% ใน 1 วัน แต่รู้หรือไม่ว่าตลาดหุ้นไทยเรานั้นเพิ่งจะเคยเกิด เซอร์กิต เบรกเกอร์  ติดกัน 2 วันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2563 นี้เอง

ทุกครั้งที่เกิด เซอร์กิต เบรคเกอร์ นอกจากจะเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังการลงทุนมากขึ้น ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเช่นกัน เพราะแสดงให้เห็นว่าตลาดมีการปรับตัวลง เราก็จะมีโอกาสเก็บหุ้นที่ดีในราคาที่ถูกเช่นกัน

ดังนั้นช่วงนี้ควรทำการบ้าน ศึกษาหุ้นและหาหุ้นเข้า List ไว้ เมื่อถึงจุดราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่ามูลค่าและมี Margin of Safety ก็ทยอยเข้าซื้อได้ตามแผนการลงทุนที่เราเตรียมไว้

ติดตามคำศัพท์การเงินอื่น ๆ ได้ที่นี่

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

21 Comments

Leave a Reply

error: