นโยบายความเป็นส่วนตัว

Money Buffalo (บริษัท คอนเทนท์ เบเกอร์ จำกัด) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริหารและตอบสนองความต้องการให้ดีมากยิ่งขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้ครอบคลุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือส่งมอบข้อมูลของท่านต่อองค์กรอื่น

ประเภทการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลหรือยินยอมการให้ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ฯลฯ ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัท จะมีการใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการคุกกี้ (Cookies)

ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามความต้องการของท่านผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านจะยังเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ แต่อาจทำให้การใช้งานบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของการให้บริการได้อย่างไม่ราบรื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ www.moneybuffalo.in.th เท่านั้น หากเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น โดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ