[อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่

[อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่

2 min read  

ฉบับย่อ

 • อัตราเงินเดือนตำรวจ 2566 เป็นฉบับใหม่ของ พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
 • พ.ร.บ ใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นธรรมต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อย และป้องกันการคอร์รัปชัน หรือการเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เงินเดือนเริ่มต้น ยศจ่าสิบตำรวจ 8,610 บาท ดาบตำรวจ 14,030 บาท นายร้อย 12,530 บาท

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

อาชีพหนึ่งที่เมื่อถามเด็กเล็ก ๆ ว่าอยากจะเป็นอะไรตอนเป็นผู้ใหญ่ก็คงมีอาชีพตำรวจอยู่ในนั้น วันนี้พี่ทุยเลยพาไปแง้มดู เงินเดือนตำรวจ 2566 กันสักหน่อยว่ายุคนี้สมัยนี้ ตำรวจได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ เพียงพอต่อการดำรงชีพในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้หรือป่าว

โดยข้อมูลอ้างอิงจาก พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565 แต่การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจแบบใหม่ยังอยู่ในกระบวนการ โดย พ.ร.บ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานเงินเดือนใหม่ที่เป็นธรรมต่อนายตำรวจชั้นผู้น้อย และป้องกันการคอร์รัปชัน หรือการเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่รัฐ

อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ประเภทมียศ

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับ ส.9

 • อัตราเงินเดือน : 78,030 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.8

 • อัตราเงินเดือน : 39,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.7

 • อัตราเงินเดือน : 35,090 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.6

 • อัตราเงินเดือน : 29,980 – 76,800 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.5

 • อัตราเงินเดือน : 26,460 – 74,320 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.4

 • อัตราเงินเดือน : 22,700 – 70,360 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.3

 • อัตราเงินเดือน : 19,410 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.2

 • อัตราเงินเดือน : 16,920 – 58,390 บาท

ข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท และร้อยตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส.1

 • อัตราเงินเดือน : 12,530 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.3

 • อัตราเงินเดือน : 14,030 – 54,820 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือนจ่าสิบตำรวจ (พิเศษ) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2

 • อัตราเงินเดือน : 12,330 – 29,690 บาท

ข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑

 • อัตราเงินเดือน : 8,610 – 21,980 บาท

ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑

 • อัตราเงินเดือน : 3,070 – 6,790 บาท

อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ประเภทมียศ

บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

โดยที่เงินประจำตำแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน

บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

โดย ชั้นข้าราชการตำรวจ มีดังต่อไปนี้

1) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

2) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ ดาบตำรวจ

ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ มีดังนี้

 • ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 – 24 พ.ย. 2565
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2565
 • สอบข้อเขียน วันที่ 29 ม.ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 9 ก.พ. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 เม.ย. 2566

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile