มนุษย์เงินเดือนจัดพอร์ตกองทุน

มนุษย์เงินเดือนควร “จัดพอร์ตกองทุน” อย่างไร ?

4 min read  

ฉบับย่อ

  • กองทุนรวมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานไม่นาน หรือคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าดูติดตามหุ้น จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับพนักงานประจำที่อยากสร้างความมั่งคั่ง
  • กองทุนสามารถจัดพอร์ตเพื่อตอบสนองเป้าหมายทั้งระยะสั้น กลาง และยาวได้เช่นกัน การจัดแบ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับระดับของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้
  • กองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายระยะสั้น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนที่เหมาะกับเป้าหมายระยะกลาง คือ SSF กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนที่เหมาะกับเป้าหมายระยะยาว คือ RMF เป็นต้น

บทความนี้พี่ทุยขอแนะแนวทางในการ “จัดพอร์ตกองทุน” เพื่อให้เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือน โดยการกำหนดของการลงทุนเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพราะพี่ทุยมองว่าส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เงินเดือนไม่มีเวลาติดตามหุ้น ไม่มีประสบการณ์ลงทุน แต่อยากออมอยากลงทุน จะทำยังไงดี ?

สินทรัพย์ทางการเงินหนึ่งที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานประจำในแง่ของการลงทุน พี่ทุยว่ายังไง กองทุนรวมก็ดูเป็นตัวเลือกแรก ๆ นะ

กองทุนรวมช่วยออมเงินและนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งของมนุษย์เงินเดือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกองทุนรวม มีทีมงานบริหารจัดการกองทุนมืออาชีพเป็นคนช่วยดูแลกองทุนให้แทนเรา จะมีผู้จัดการกองทุนเป็นคนดูแลหลักในการคัดเลือกหุ้นและกำหนดนโยบายการลงทุนของแต่ละกองแตกต่างกันไป มีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภท และมีกองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้นักลงทุนตามความสนใจของแต่ละคน

กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนเป็นการนำเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อย มารวบรวมมาเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคล เพื่อนำไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุน

กองทุนมีอยู่มากมายเรียกได้ว่าอาจครบทุกการลงทุนหลัก ๆ บนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ เช่น หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ พันธบัตร หรือหุ้นต่างประเทศ หรือลงทุนอื่นๆเฉพาะทางอีกมากมาย และกองทุนมักจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุนรวมมักจะมีการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ กัน และมีทีมงานคอยดูความเสี่ยงของแต่ละกองทุนโดยเฉพาะ

ผู้ถือกองทุนรวม ได้อะไรกลับมา ?

นักลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมจะได้หน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานรับรองในการเป็นเจ้าของในเงินที่ลงทุนไปกับทางบริษัทจัดการกองทุน ส่วนผลตอบแทนที่ได้กลับมาประกอบด้วย ส่วนต่างของราคากองทุน (Capital Gain) ที่กองทุนนั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆแล้วงอกเงยขึ้นมาได้ กับเงินปันผล (Dividend) จากสินทรัพย์นั้นๆแล้วนำมาเฉลี่ยปันผลต่อให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนต่อมาตามลำดับ ทั้งนี้แล้วขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุน บางกองทุนไม่ได้มีนโยบายการเงินปันผลก็ได้ เพราะอยากให้มูลค่าสุทธิของกองทุนเติบโต (Net Asset Value) หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า NAV นั่นเอง

เริ่มต้นลงทุนกองทุนเท่าไหร่ ?

กองทุนรวม สามารถเริ่มต้นเงินลงทุนได้ตั้งแต่หลักร้อยหรือหลักพัน แล้วแต่ขั้นต่ำของแต่ละกองทุนที่กำหนดไว้ หรือบางกองทุนก็กำหนดไว้ที่ตั้งแต่ 1 บาทเป็นต้นไปก็มี ซึ่งเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่เยอะเลยสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการออมเงินและสร้างความมั่งคั่งต่อไปในระยะยาว

ซื้อกองทุนรวม ต้อง “จัดพอร์ตกองทุน” ด้วยมั้ย ?

หลักการลงทุนที่ดี ควรจะมีการกระจายความเสี่ยงหรือมีการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเงินการลงทุนได้ ถึงแม้กองทุนรวมจะมีการกระจายการลงทุนอยู่ในตนเองอยู่แล้ว แต่กองทุนรวมยังไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละคน บทความนี้พี่ทุยจึงขอแนะแนวทางในการจัดพอร์ตกองทุนเพื่อให้เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือน จัดพอร์ตกองทุนโดยการกำหนดเป้าหมายการลงทุนเป็นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

กองทุนรวมเพื่อเป้าหมายระยะสั้น

การลงทุนในระยะสั้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสภาพคล่องสูง โดยที่กองทุนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในเวลาไม่กี่วัน และเงินยังสามารถงอกเงยเติบโตได้ด้วย มักจะเป็นการลงทุนระยะสั้นเพื่อครอบคลุมรายจ่ายในอีก 3 เดือนหรือ 6 เดือนข้างหน้า ปกติมักจะไม่เกิน 1 ปี กองทุนที่เหมาะสมกับประเภทนี้ เช่น กองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) หรือกองทุนรวมตลาดเงินภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยที่อัตราผลตอบแทนประเภทนี้อยู่ที่ประมาณ 1-2 %

กองทุนรวมเพื่อเป้าหมายระยะกลาง

การลงทุนในระยะสั้นเพื่อตอบเป้าหมายในระยะกลางได้ เช่น เป้าหมายการซื้อบ้าน ซื้อรถ ในอนาคต ปกติเป้าหมายระยะกลางมักจะใช้เวลา 3-7 ปีข้างหน้า กองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนประเภทนี้ ได้แก่

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) นอกจากประโยชน์ที่ให้ประชาชนมีเงินเก็บระยะยาว เงินเก็บมีโอกาสเติบโตมากขึ้น อีก 1 หัวใจหลักของการมีกองทุนเหล่า ๆ นี้คือ SSF มีส่วนช่วยให้ตลาดเกิดความเสถียรภาพมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเม็ดเงินในตลาดหุ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินระยะสั้นและมีการเก็งกำไร เป็นเหตุให้ตลาดเกิดความผันผวนมาก การที่มีเม็ดเงินระยะยาว หรือจากกองทุนเหล่านี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพในตลาดมากขึ้นอีกด้วย

กองทุนเพื่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาว

การลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาว สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อการเกษียณอายุ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนแล้วต้องให้ความสำคัญดี ๆ เลย เนื่องจากหากต้องหยุดทำงานไปแล้ว จะทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายตอนเกษียณ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเจอในอนาคต ดังนั้นแล้วเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น มาเริ่มต้นวางแผนระยะยาวกันตั้งแต่วันนี้กันเลยดีกว่า

ถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาวมากอย่างการเกษียณอายุ พี่ทุยชอบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ RMF เป็นกองทุนที่เพื่อการส่งเสริมการออมเงินไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ โดยมีเงื่อนไขการลงทุนเบื้องต้น คือ ถ้าซื้อแล้วก็ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีอายุมากกว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนั้นยังได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ส่วนกองทุนรวมทั่วไป มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีทั้งกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย หรือกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก หรือกองทุนที่อิงกับดัชนี SET50 หรือกองทุนที่ลงทุนเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่น กองทุนพลังงาน กองทุนหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น

หรือเพื่อน ๆ นักลงทุน ใครที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศ ก็มีกองทุนรวมต่างประเทศให้เลือกลงทุนกันมากมาย ทั้งกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ กองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นจีน หรือลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มาแรงอย่างบริษัท Amazon, Facebook, Google ก็สามารถเลือกลงทุนได้เช่นกัน

การจัดพอร์ตกองทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการจัดสรรเงินลงทุนให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยที่ยังคำนึงถึงด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ผสมกับการวางแผนเป้าหมายระยะสั้น กลาง และยาว จะช่วยทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้แล้วเป้าหมายการลงทุนหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มีสัดส่วน แล้วสูตรลับเฉพาะที่ตายตัว สัดส่วนตัวเลขเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณสามารถปรับให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละคน เป็นเพียงโมเดลในการคิดเพื่อการจัดพอร์ตและเพื่อวางแผนเป้าหมายการลงทุน พี่ทุยหวังว่าเพื่อน ๆ นักลงทุนจะนำไปต่อยอดปรับใช้ในการวางแผนการลงทุนกันต่อไปได้นะจ๊ะ..

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM
error: