ลดหย่อนภาษี 2563 ซื้อ ssf rmf

“ลดหย่อนภาษี 2563” เลือกซื้อ SSF หรือ RMF ดี ? ต่างกันยังไง ?

2 min read  

ฉบับย่อ

 • SSF กองทุนรวมเพื่อการออม และ RMF กองทุนเพื่อการเกษียณ มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเหมือนกัน โดยมีโจทย์การเก็บเงินที่ต่างกัน
 • SSF กับ RMF ไม่มีข้อจำกัดด้านสินทรัพย์การลงทุน แต่ RMF ก่อตั้งมานานกว่า จึงมีกองทุนและทางเลือกการลงทุนที่มากกว่า
 • สำหรับคนอายุน้อยนั้น SSF มีเงื่อนไขการลงทุนที่น้อยกว่า ในขณะที่คนอายุใกล้ 50 ปี RMF จะน่าสนใจกว่าเพราะลงทุนครบเงื่อนไขการขายเร็วกว่า
 • SSF จะได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าหากมองในมุม Reinvestment

กองทุน SSF และ RMF คืออะไร ?

กองทุน SSF หรือ Super Saving Fund คือ กองทุนรวมเพื่อการออม เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงื่อนไขการ “ลดหย่อนภาษี 2563” สามารถซื้อได้สูงสุด 30% ของรายได้ ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อนการเกษียณทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต้องถือครอง 10 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ

กองทุน RMF หรือ Retirement Mutual Fund คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซื้อได้สูงสุด 30% ของรายได้ เมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อนการเกษียณทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี โดยเว้นได้การซื้อขายต่อเนื่องได้สูงสุดแค่ 1 ปี เท่านั้น เพราะโจทย์ของกอง RMF คือการสนับสนุนให้คนเก็บเงินเพื่อการเกษียณ จะต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี และขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

สินทรัพย์การลงทุนกองทุน SSF หรือ RMF

ในสมัยก่อนนั้นการลงทุนลดหย่อนภาษีเรามักจะเปรียบเทียบ LTF กับ RMF เป็นหลัก ซึ่งข้อจำกัดของ LTF คือลงทุนในหุ้นไทยเป็นซะส่วนใหญ่ ทำให้ทางเลือกการลงทุน หรือ การจัดพอร์ตการลงทุนที่เน้นกระจายสินทรัพย์เป็นเรื่องยาก

แต่ในปัจจุบัน SSF ที่มาแทน LTF นั้นมีการลงทุนที่หลากหลายแล้ว และมีเงื่อนไขสินทรัพย์การลงทุนแทบไม่ต่างจาก RMF เลย สิ่งที่ต่างจึงเหลือเพียงความเก่าความใหม่เท่านั้น เนื่องจาก RMF นั้นอยู่ในตลาดไทยมานานมาก ๆ แล้ว จึงมีการจัดตั้งกองทุนหลากหลายรูปแบบ มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย แถมยังมีผลตอบแทนย้อนหลังให้ผู้ลงทุน ศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้ด้วย

ในทางด้านของ SSF ถึงแม้จะไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน แต่ SSF ที่ออกมาในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมสินทรัพย์ หรือ มีตัวเลือกกองทุนเท่า RMF ซึ่งหากเรามองเพียงความหลากหลายในการเลือกลงทุน ในปัจจุบันก็ต้องถือว่า RMF นั้นกินขาดในเรื่องนี้อยู่

เงื่อนไขการถือครองและความยืดหยุ่นของกองทุน SSF และ RMF

ในด้านของความยืดหยุ่นนั้นมองผิวเผิน SSF อาจจะดูดีกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนสม่ำเสมอทุกปี แถมไม่ต้องรอจนอายุครบ 55 ปี เพราะสามารถขายได้เมื่อครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ แต่ในทางกลับกันหากใครอายุใกล้ ๆ แตะเลข 5 แล้ว RMF กลับดูมีเสน่ห์มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด

เพราะ RMF ขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นคนอายุใกล้ 50 ปี ก็จะสามารถขาย RMF ได้เร็วกว่าการขาย SSF ที่อาจจะติดเรื่องเงื่อนไขการซื้อต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน RMF ไม่มีขั้นต่ำแล้ว จะซื้อหลักร้อยให้ครบเงื่อนไขก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร และเมื่อต้องการจะขายก็สามารถขายยกก้อนได้ทันที ไม่ต้องรอครบกำหนดทีละปี ๆ

แต่พี่ทุยอยากเสริมนิดนึงในการขาย RMF ถ้าหากไม่ได้ต้องการใช้เงินด่วน แล้วคิดว่าปีต่อๆไปเรายังมีรายได้และจำเป็นต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษี พี่ทุยแนะนำให้สะสมจนถึงวันที่เราเกษียณและไม่มีรายได้จริงๆค่อนขายคืนออกมา เพื่อจะได้ตรงโจทย์ในการเกษียณจริงๆ และไม่ต้องมีปัญหากับเงื่อนไขทางภาษียุ่งยากในอนาคตอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน SSF หรือ RMF

ถ้าเรามองผิวเผินแล้วจะเห็นได้ชัดว่า SSF และ RMF เงื่อนไขการซื้อค่อนข้างใกล้เคียงกัน ติดแค่ว่า SSF มีเพดานการลดหย่อนอยู่ที่ 200,000 บาท แต่เพดานรวมของทั้ง 2 กองทุนก็อยู่ในกลุ่มการลงทุนเพื่อการเกษียณ ที่มีเพดานรวมอยู่ที่ 500,000 บาท ดังนั้นสำหรับคนที่รายได้ไม่สูงมาก จริง ๆ แล้วเลือกลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF ประโยชน์ทางภาษีอาจดูไม่ต่างกันเท่าไหร

แต่ในอีกมุมนึง หากเรามองในระยะยาว มีอีกตัวแปรนึงที่สำคัญคือระยะเวลาในการลงทุน สำหรับคนที่อายุน้อย การที่กองทุนลดหย่อนภาษี เมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขายออกมาได้นั้น จะสร้างประโยชน์อย่างนึงได้คือการ Reinvestment หรือ การขายแล้วซื้อกลับไปซื้อใหม่อีกครั้ง

เท่ากับว่าเงิน 1 ก้อนอาจสามารถลดหย่อนภาษีได้มากกว่า 1 ครั้ง ทำให้ลดภาระในการนำเงินมาลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี หรือในอีกมุมนึงเราก็สามารถนำเงินที่เหลือนี้ไปลงทุนลดหย่อนภาษีในหมวดอื่น ๆ เพิ่มได้อีกด้วย ทำให้สำหรับคนอายุน้อยนั้นการเลือกลงทุนกับ SSF ก่อนจะมีประโยชน์ที่มากกว่าในระยะยาว

ใครเหมาะกับ SSF และใครเหมาะกับ RMF

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าหากเรายังอายุน้อย การให้ความสำคัญกับกองทุน SSF อาจจะต้องมาก่อน จนเต็มเพดานที่กำหนดไว้ และเมื่อรายได้เราสูงขึ้นและมีกำลังในการออมมากขึ้นก็ขยับไปเติม RMF เป็นต่อไป

ในทางกลับกันสำหรับคนที่อายุเริ่มเยอะแล้ว และคาดว่าอาจจะเกษียณหรือรายได้หยุดลงในระยะเวลาอีกไม่นาน การเลือกลง RMF จะตอบโจทย์ได้ดีกว่า ทั้งตัวเลือกในการลงทุน ระยะเวลาในการขายคืน เพดานในการซื้อ RMF จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

อย่าลืม! เช็กหมวดการลงทุนเพื่อการเกษียณ

เนื่องจากปัจจุบันทั้ง SSF และ RMF นั้นเป็นการลดหย่อนที่อยู่ในหมวดการลงทุนเพื่อการเกษียณและทั้งหมดมีเพดานอยู่ 500,000 บาท ดังนั้นคนที่มีรายได้สูงหน่อยควรเช็กให้ดี ๆ ว่าเรามีสิทธิอย่างอื่นที่อยู่ในหมวดนี้มั้ย อย่าง กบข. PVD. กอช. ประกันแบบบำนาญ

เพราะหลาย ๆ คนคำนวนแต่ SSF และ RMF จนลืมไปว่าบริษัทเราก็มี PVD อยู่ หรือบางคนก็มีประกันบำนาญอยู่แล้ว ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ก็อยู่ในเพดาน 500,000 เหมือนกัน เพื่อให้เราสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ถูกเงื่อนไข และไม่ซื้อเกินเงื่อนไข 500,000 บาท ที่กำหนดไว้ก็ควรตรวจเช็กข้อมูลให้ครบถ้วนทุกครั้ง

สุดท้ายนี้นอกจาก SSF และ RMF แล้ว ก็ยังมีตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีอีกมากมาย ข้อสรุปด้านบนเป็นเพียงการเปรียบเทียบเฉพาะ 2 ทางเลือก ระหว่าง SSF และ RMF เท่านั้น สุดท้ายแล้วเราก็ควรลงทุนให้ตรงตามโจทย์ทางการเงินของเรา และเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด แล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วนนะพี่ทุยเป็นห่วง

อ่านต่อเรื่อง เปิดโพย “SSF กองไหนดี” เลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเอง ? ได้ที่นี่

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

36 Comments

 • Myronseame

  online dating site [url="http://freedatingsitesus.com/?"]chat adult [/url]
 • Eladia Stehno

  You could definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. Always follow your heart.
 • JavierBlifs

  tinder sign up , tinder date [url="http://tinderentrar.com/?"]how to use tinder [/url]
 • Uyohex

  stromectol 3 mg price - ivermectin tablets uk stromectol price usa
 • Dslclo

  cost of ivermectin lotion - buy liquid ivermectin how much is ivermectin
 • Kzdqft

  stromectol ivermectin tablets - ivermectin for animals ivermectin over the counter
 • JavierBlifs

  tinder app , tinder dating app [url="http://tinderentrar.com/?"]tinder online [/url]
 • Dr. Gőz Péter

  I believe this is among the most significant information for me. And i'm satisfied studying your article. But wanna observation on some normal issues, The web site style is perfect, the articles is in point of fact nice : D. Good task, cheers
 • Glgwzx

  plavix 75 mg - buy clopidogrel plavix 75mg cost
 • stornobrzinol

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i¦m happy to show that I've a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most definitely will make sure to do not overlook this website and give it a glance on a continuing basis.
 • JavierBlifs

  tinder sign up , what is tinder [url=http://tinderentrar.com/]http://tinderentrar.com/[/url]
 • Yevinn

  best over the counter ed pills at mothers - is there any over the counter medication for erectile dysfunction ed pills that work with alcohol
 • Ddltgg

  levlen ed are you protected on the sugar pills - ed pills don t work ready man ed pills
 • Ywsrql

  how much is a cialis prescription - super active cialis reviews cheap tadalafil 20 mg canada
 • lavanderia zona norte porto alegre

  Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring?K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!
 • Rdgvjt

  cheap generic cymbalta - cymbalta 30 mg buy generic cymbalta canada
 • clinica de recuperação

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again
 • Tulgcd

  levothyroxine 88 mcg tabs - levothyroxine cheapest prices synthroid 0.0125 mcg
 • インフルエンサーマーケティング渋谷

  Very good written post. It will be beneficial to everyone who utilizes it, as well as yours truly :). Keep up the good work - can'r wait to read more posts.
 • slot online

  Helpful info. Fortunate me I discovered your website by accident, and I am shocked why this accident did not came about in advance! I bookmarked it.
 • Lsabon

  over the counter amoxicillin kroger - amoxicilin usa buy amoxicillin 500 mg online canada
 • Ddbcmd

  can you buy cialis over the counter in australia - Discount cialis without prescription online cialis
 • Earn Online

  I just couldn't go away your website prior to suggesting that I really loved the standard info a person supply in your guests? Is going to be back continuously in order to check up on new posts.
 • Chnuxx

  stromectol 3 mg dosage - stromectol tablets uk stromectol south africa
 • Xfkvqa

  top ed pills - buying pills online best ed treatment
 • Gtuypm

  ventolin generic brand - gnrventolin.com ipratropium albuterol
 • Kvsvpu

  how to buy cytotec in singapore - cytotec buy usa cytotec 25 mg
 • Earn Online

  I simply couldn't leave your web site prior to suggesting that I extremely loved the usual info a person supply in your visitors? Is gonna be back regularly in order to investigate cross-check new posts.
 • Aekddr

  doxycycline 20 mg - buy doxycycline in usa doxycycline online pharmacy canada
 • Cyvqed

  2000 mg neurontin - gnneurontin.com cheap levothyroxine
 • Mgpvar

  where to order generic viagra - buy female viagra online india cheap generic viagra from canada
 • Llmomc

  cialis online uk - buy generic cialis paypal
 • Tjwkwm

  acquisto vardenafil online - levitra 10mg 40mg generic vardenafil
 • Niosou

  ivermectin 9 mg - how much is ivermectin
 • Kjtrcp

  prednisone 100 mg tablet - prednisone oral prednisone 20mg no prescription
 • Yxkhht

  accutane online prescription - accutane from mexico accutane for sale uk

Leave a Reply

error: