อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ - เงินบำนาญ ออกวันไหน 2566

[อัปเดต] เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ ออกวันไหน 2566

2 min read  

ฉบับย่อ

 • ตรวจสอบ ปฏิทินวันเงินเดือนออกของข้าราชการไทย ปี 2566
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ ปี 2566
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหาร ปี 2566

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ใกล้สิ้นเดือนเหมือนใกล้สิ้นใจ พี่ทุยเลยมาต่อลมหายใจเหล่าพี่น้องข้าราชการ อัปเดตปฏิทินวันจ่ายเงินของปี 2566 ทั้ง เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร จะออกวันไหนบ้าง เผื่อจะวางแผนจับจ่ายกันล่วงหน้าได้ถนัด ไปดูกัน

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ออกวันไหน 2566

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2566 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีตามวันที่กำหนด

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 26 ม.ค. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 23 ก.พ. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 28 มี.ค. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 25 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 26 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 27 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 25 ก.ค. 2566 
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 28 ส.ค. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 26 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 26 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 27 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 26 ธ.ค. 2566

อนึ่ง การปรับเงินข้าราชการ จะมีการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน กำหนดปีละ 2 รอบ

 • ช่วงแรก ประเมินผล 1 ต.ค. – 31 มี.ค. มีผลปรับเงินเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.
 • ช่วงสอง ประเมินผล 1 เม.ย. – 30 ก.ย. มีผลเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค.

อัปเดต เงินบำนาญ ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินบำนาญข้าราชการ ออกวันไหน 2566

ปฏิทินการจ่าย เงินบำนาญข้าราชการ ของผู้รับบำนาญ ปี 2566

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 24 ม.ค. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 21 ก.พ. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 24 มี.ค. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 21 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 24 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 23 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 21 ก.ค. 2566
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 24 ส.ค. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 22 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 24 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 23 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 22 ธ.ค. 2566

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนข้าราชากรบำนาญเข้าบัญชี สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2566

ตารางเงินเดือนทหาร กองประจำการ ปี 2566

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 7 ก.พ. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 8 มี.ค. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 10 เม.ย. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 8 พ.ค. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 8 มิ.ย. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 7 ก.ค. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 9 ส.ค. 2566
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 7 ก.ย. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 6 ต.ค. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 7 พ.ย. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 8 ธ.ค. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 9 ม.ค. 2567

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile