วิเคราะห์ "หุ้น FORTH" ผู้นำธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส - เจ้าของ "ตู้เต่าบิน" และ "ตู้บุญเติม"

วิเคราะห์ “หุ้น FORTH” ผู้นำธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส – เจ้าของ “ตู้เต่าบิน” และ “ตู้บุญเติม”

5 min read  

ฉบับย่อ

  • บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น FORTH แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอีเอ็มเอส (EMS Business), ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ โซลูชัน (Enterprise Solutions Business) และธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส (Smart Service Business) 
  • สําหรับปี 2564 รายได้รวม มีจํานวน 8,813 ล้านบาท กําไรสุทธิมีจํานวน 722 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.16 % 
  • คาเฟ่อัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน” จะเป็น New S-curve หรือธุรกิจที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต
  • มีแผนการให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องบินส่วนบุคคล และบริการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MROs) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนบุคคล ในอีก 2 ปีข้างหน้า

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100

ปัจจุบัน  ตู้คาเฟ่อัตโนมัติ แบรนด์ “เต่าบิน” ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงกระแสความนิยม “หุ้น FORTH” หรือบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจตู้เต่าบิน ทำให้นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจ และส่งผลให้ราคาหุ้นได้ทะยานปรับตัวขึ้นกว่า 70% ไปทำจุดสูงสุดที่ 53 บาทต่อหุ้น ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือน

แล้วตอนนี้ราคาหุ้นตอนนี้แพงไปแล้วหรือยัง ?  และจะมีความน่าสนใจในการลงทุนแค่ไหน วันนี้พี่ทุยได้สรุปพร้อมกับการวิเคราะห์มาให้นักลงทุน ได้อ่านอย่างเข้าใจง่าย ๆ กัน

“หุ้น FORTH ” ทำอะไร ?

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น FORTH ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ต่อมาบริษัทมีการขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่องต่าง ๆ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549

ปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจอีเอ็มเอส (EMS Business), ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ โซลูชัน (Enterprise Solutions Business) และธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส (Smart Service Business) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจอีเอ็มเอส (EMS Business)

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly: PCBA) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Device) ทั้งในรูปแบบของการรับเหมาผลิต (Turnkey) และรับจ้างประกอบ (Consign Part) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างโซลูชันของตนเอง

นอกจากนี้ ภายในกลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส มีบริการจัดหาและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์สำหรับวัดและทดสอบ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีแขนกลให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิตมากกว่า 300 ราย และกลุ่มลูกค้ารายย่อยลูกค้าทั่วไป

2. ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชัน

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดซื้อ จัดหา พัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานสำรวจพื้นที่ งานออกแบบ งานวางระบบ และงานติดตั้ง ตลอดจนงานปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงข่ายระบบสื่อสาร รวมไปถึงบริการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

3. ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส 

ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบรับชำระเงิน ธุรกรรมทางการเงินครบวงจรบนตู้อัตโนมัติ หรือ”ตู้บุญเติม” ตลอดจนให้บริการและจัดจำหน่ายที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ให้กับกลุ่มเจ้าของสถานที่และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

นอกจากนี้ ภายในกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส มีให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องและสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ (Vending Machine) และบริการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดโดยเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Automatic Cafe) หรือที่ “ตู้เต่าบิน” ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

โครงสร้างรายได้ ปี 2564

วิเคราะห์ "หุ้น FORTH" ผู้นำธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส - เจ้าของ "ตู้เต่าบิน" และ "ตู้บุญเติม"

ผลการดำเนินงานปี 2562 – 2564

วิเคราะห์ "หุ้น FORTH" ผู้นำธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส - เจ้าของ "ตู้เต่าบิน" และ "ตู้บุญเติม"

รายได้รวมสําหรับปี 2564 มีจํานวน 8,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,731 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเปรียบเทียบ กับรายได้รวมสําหรับปี 2563 ซึ่งมีจํานวน 7,082 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์

ในส่วนของกําไรสุทธิสําหรับปี 2564 มีจํานวน 722 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.16%  เพิ่มขึ้น 283 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิสําหรับปี 2563 ซึ่งมีจํานวน 439 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้นจากธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หากพิจารณา กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี 2564 มีจํานวน 735 ล้านบาท ลดลง 470 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจํานวน 1,205 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็นต้น

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสําหรับปี 2564 มีจํานวน 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจํานวน 196 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อตู้จําหน่ายกาแฟสดและเครืองชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ (TAO BIN) ของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จํากัด และการซื้อเครื่องจักรใหม่ของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จํากัด

ในส่วนของ กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับปี 2564 มีจํานวน 248 ล้านบาท ลดลง 701 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจํานวน 949 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น การลดลงของการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีรายการซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทและบริษัทย่อย

จุดแข็งของ “หุ้น FORTH”

1. ธุรกิจเรือธง “ตู้เต่าบิน” เป็น New S-Curve ให้กับบริษัท

ปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมจากลูกค้าค่อนข้างมาก โดยที่บริษัทยังคงทยอยเพิ่มจุดติดตั้งตู้เต่าบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทำเลสถานีรถไฟฟ้า โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน โดยตั้งเป้าสิ้นปี 2565 จะมีจำนวนตู้เพิ่มเป็น 5,000 ตู้ และจะเพิ่มจำนวนตู้เป็น 20,000 ตู้ ภายในปี 2567

2. มีทีมงาน R&D ค้นคว้าและวิจัย เพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย

บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนารวมกว่า 100 คน ที่ร่วมกันค้นคว้า วิจัย พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้านวัตกรรมต่าง ๆ โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่หลาย ๆ คนเคยใช้บริการ และมีความโดดเด่นของ FORTH อย่างเช่น ตู้เต่าบิน, ตู้บุญเติม และสถานีประจุไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า Electric Vehicle Charging Station 

3. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นเวลานาน

FORTH มีคุณพงษ์ชัย อมตานนท์ หรือเสี่ยเต่า ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายทิศทางและการตลาดของบริษัท

4. การประมูลงานโครงการจากภาครัฐ

โอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ประกอบกับมีกลุ่มธุรกิจที่สามารถรับงานของรัฐได้ เช่น Smart Gird กำไรข้อเท้าติดตามตัว เป็นต้น

5. การลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วในการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานวิจัยและพัฒนามีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนทางการเงินของ “หุ้น FORTH”

วิเคราะห์ "หุ้น FORTH" ผู้นำธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส - เจ้าของ "ตู้เต่าบิน" และ "ตู้บุญเติม"

หากพิจารณางบ ปี 2564 

ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 21.20 บาท  ณ สิ้นปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 6.10 บาท เนื่องจาก ผลประกอบการบริษัทที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ รวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อ คาเฟ่อัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน” ซึ่งนักลงทุนมองว่าจะเป็น New S-curve หรือธุรกิจที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

ในส่วนของ “กำไรต่อหุ้น (EPS)” เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงบปี 2563 โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.47 บาทต่อหุ้น จากงบปี 2563 อยู่ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น

P/BV Ratio มีค่าที่สูงกว่า 1 บ่งบอกถึงนักลงทุนมองเห็นแนวโน้มในอนาคตว่า บริษัทฯจะเติบโตจนมีกำไรสะสมกลับมา ช่วยทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต จากธุรกิจตู้เต่าบิน และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่บริษัทจะเปิดตัวในอนาคต ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

P/E Ratio เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ที่ระดับ 27.34 เท่า บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต และเมื่อผลประกอบการในอนาคตออกมากำไรเพิ่มมากขึ้น P/E ของ FORTH ก็จะลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนั่นเอง

ในส่วนของ D/E Ratio อยู่ที่ระดับ 2.37 เท่า ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งเท่ากับ 2.51 เท่า

ROA และ ROE ตามหลักการแล้วยิ่งสูงยิ่งถือว่า บริษัทนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากดูในงบปี 2564 แล้วพบว่า ทั้งสองอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอส และธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์นั่นเอง

อนาคตของ FORTH จะเป็นอย่างไร มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตาม ?

1. แผนขยายตู้เต่าบินไปต่างประเทศ

บริษัทมีแผนเดินหน้าขยายตลาดตู้เต่าบินไปยังต่างประเทศ โดยจะเน้นไปที่ประเทศที่มีกำลังซื้อสูง การเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดี และมีความนิยมดื่มชาและกาแฟ โดยประเทศเป้าหมายน่าจะเป็นอังกฤษ คาดว่าจะเริ่มนำไปเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2565 ส่วนตลาดอาเซียน อยู่ระหว่างศึกษาการเปิดให้บริการในบางประเทศที่มีศักยภาพ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย เป็นต้น

2 ปัญหาขาดแคลนชิปในปัจจุบัน

ปัญหาขาดแคลนชิปจะทำให้บริษัทปรับลดเป้าในการตั้งตู้เต่าบินลงเหลือ 4,000-5,000 ตู้ในปี 2565 แต่บริษัทยังคงเป้าที่จะขยาย 20,000 ตู้ ภายใน 2 ปี นักลงทุนจึงต้องติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง

3. มีแผนการให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องบินส่วนบุคคล และบริการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MROs) สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนบุคคล 

ธุรกิจใหม่ของบริษัทที่เตรียมลงทุนเพิ่มเติมนั้น คือ ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมและบำรุงเครื่องบินในท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 3 ซึ่งจะเริ่มลงทุนในปีนี้ วงเงินลงทุนรวม 500 ล้านบาท แบ่งใช้ลงทุนในปีนี้ 300 ล้านบาท และปี 2566 อีก 200 ล้านบาท คาดหวังจะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้เข้ามาให้บริษัทเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินยี่ห้อ KODIAK 100 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"เปิดบัญชี Windsor Broker"
"เปิดบัญชี Windsor Broker"
error: