P/E Ratio

เป็นอัตราส่วนทางการเงินตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้วัดความถูกหรือแพงของหุ้นได้เมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คือ การนำราคา (Price) มาหารด้วย กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share) ความหมายพื้นฐานเลยก็คือเราจะต้องถือหุ้นตัวนี้ไปกี่ปีถึงจะคืนทุน แปลว่า P/E Ratio ยิ่งสูงแปลว่าราคาหุ้นดังกล่าวยิ่งแพง

แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราคำนวณ P/E Ratio ออกมาแล้วเท่ากับ  10 เท่า แล้วเราต้องถือยาว 10 ปีถึงจะคืนทุนเสมอไป อาจจะเร็วหรือนานกว่านั้นก็ได้ เพราะหุ้นมีการเติบโตของกำไรได้เรื่อยๆ ดังนั้นควรดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นกัน