อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2566

3 min read  

ฉบับย่อ

 • ตรวจสอบ ปฏิทินวันเงินเดือนออกของข้าราชการไทย ปี 2566
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ ปี 2566
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหาร ปี 2566

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

พอใกล้ ๆ สิ้นเดือน ก็มักมีค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นควักเงินเยอะแยะ แต่เอ๊ะ ?! เมื่อไหร่เงินเดือนจะออกละนี่ วันนี้พี่ทุยเอาใจพี่น้องข้าราชการ อัปเดตปฏิทินวันจ่ายเงินของปี 2566 ทั้ง เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร จะออกวันไหนบ้าง เผื่อจะวางแผนจับจ่ายกันล่วงหน้าได้ถนัด ไปดูกัน

ล่าสุด นโยบาย แบ่งจ่ายเงินข้าราชการ 2 ครั้ง ครม. ไฟเขียวแล้ว โดย พ.ร.ฎ. แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง แบบสมัครใจ จะเริ่มจ่ายให้กับข้าราชการได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2567 ส่วนลูกจ้างจะเริ่มจ่ายได้วันที่ 1 มี.ค. 2567

อัปเดต วันเงินเดือนออกข้าราชการ 2566 ออกวันไหน

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ออกวันไหน 2566

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2566 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีตามวันที่กำหนด

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 26 ม.ค. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 23 ก.พ. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 28 มี.ค. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 25 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 26 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 27 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 25 ก.ค. 2566 
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 28 ส.ค. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 26 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 26 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 27 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 26 ธ.ค. 2566

อนึ่ง การปรับเงินข้าราชการ จะมีการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน กำหนดปีละ 2 รอบ

 • ช่วงแรก ประเมินผล 1 ต.ค. – 31 มี.ค. มีผลปรับเงินเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.
 • ช่วงสอง ประเมินผล 1 เม.ย. – 30 ก.ย. มีผลเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค.

อยากเป็นข้าราชการ ต้องสอบอะไร

1. การสอบแข่งขัน

โดยในขั้นแรกจะเป็นการสอบที่เรารู้จักกันดีคือ การสอบก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) โดยทางสำนักก.พ. จะจัดสอบขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

2. การสอบความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง (ภาค ข.)

โดยการสอบก.พ. ภาค ข. นั้นจะเป็นการจัดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งของส่วนงานราชการต่างๆ ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องผ่านก.พ. ภาค ก. ก่อน แต่ในบางกรณีก็สามารถสอบผ่านภาค ข. ก่อนได้ โดยที่ภาค ก. ยังไม่ผ่าน (แต่ต้องมาสมัครสอบก.พ. ภาค ก. พิเศษ ทีหลังแทน)

3. การสอบก.พ. ภาค ค.

การสอบภาค ค. นั้นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

อัปเดต เงินบำนาญ ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินบำนาญข้าราชการ ออกวันไหน 2566

ปฏิทินการจ่าย เงินบำนาญข้าราชการ ของผู้รับบำนาญ ปี 2566

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 24 ม.ค. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 21 ก.พ. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 24 มี.ค. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 21 เม.ย. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 24 พ.ค. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 23 มิ.ย. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 21 ก.ค. 2566
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 24 ส.ค. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 22 ก.ย. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 24 ต.ค. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 23 พ.ย. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 22 ธ.ค. 2566

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนข้าราชากรบำนาญเข้าบัญชี สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2566

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2566

ตารางเงินเดือนทหาร กองประจำการ ปี 2566

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 7 ก.พ. 2566
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 8 มี.ค. 2566
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 10 เม.ย. 2566
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 8 พ.ค. 2566
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 8 มิ.ย. 2566
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 7 ก.ค. 2566
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 9 ส.ค. 2566
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 7 ก.ย. 2566
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 6 ต.ค. 2566
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 7 พ.ย. 2566
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 8 ธ.ค. 2566
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 9 ม.ค. 2567

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile