อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2567

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

 • ตรวจสอบ ปฏิทินวันเงินเดือนออกของข้าราชการไทย ปี 2567
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ ปี 2567
 • ตรวจสอบ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหาร ปี 2567

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

พอใกล้ ๆ สิ้นเดือน ก็มักมีค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นควักเงินเยอะแยะ แต่เอ๊ะ ?! เมื่อไหร่เงินเดือนจะออกละนี่ วันนี้พี่ทุยเอาใจพี่น้องข้าราชการ อัปเดตปฏิทินวันจ่ายเงินของปี 2567 ทั้ง เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เงินบำนาญ เงินเดือนทหาร จะออกวันไหนบ้าง เผื่อจะวางแผนจับจ่ายกันล่วงหน้าได้ถนัด ไปดูกัน

ล่าสุด นโยบาย แบ่งจ่ายเงินข้าราชการ 2 ครั้ง ครม. ไฟเขียวแล้ว โดย พ.ร.ฎ. แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง แบบสมัครใจ จะเริ่มจ่ายให้กับข้าราชการได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2567 ส่วนลูกจ้างจะเริ่มจ่ายได้วันที่ 1 มี.ค. 2567

อัปเดต วันเงินเดือนออกข้าราชการ 2567 ออกวันไหน

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2567

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ และ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2567 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีตามวันที่กำหนด

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 26 ม.ค. 2567
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 16 และ 23 ก.พ. 2567
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 15 และ 26 มี.ค. 2567
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 12 และ 25 เม.ย. 2567
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 28 พ.ค. 2567
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 14 และ 25 มิ.ย. 2567
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 25 ก.ค. 2567
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 27 ส.ค. 2567
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 16 และ 25 ก.ย. 2567
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 28 ต.ค. 2567
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 15 และ 26 พ.ย. 2567
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 16 และ 24 ธ.ค. 2567

โดยข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธ.ค.2566 หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม

อนึ่ง การปรับเงินข้าราชการ จะมีการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน กำหนดปีละ 2 รอบ

 • ช่วงแรก ประเมินผล 1 ต.ค. – 31 มี.ค. มีผลปรับเงินเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.
 • ช่วงสอง ประเมินผล 1 เม.ย. – 30 ก.ย. มีผลเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค.

อยากเป็นข้าราชการ ต้องสอบอะไร

1. การสอบแข่งขัน

โดยในขั้นแรกจะเป็นการสอบที่เรารู้จักกันดีคือ การสอบก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) โดยทางสำนักก.พ. จะจัดสอบขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

2. การสอบความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง (ภาค ข.)

โดยการสอบก.พ. ภาค ข. นั้นจะเป็นการจัดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งของส่วนงานราชการต่างๆ ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องผ่านก.พ. ภาค ก. ก่อน แต่ในบางกรณีก็สามารถสอบผ่านภาค ข. ก่อนได้ โดยที่ภาค ก. ยังไม่ผ่าน (แต่ต้องมาสมัครสอบก.พ. ภาค ก. พิเศษ ทีหลังแทน)

3. การสอบ ก.พ. ภาค ค.

การสอบภาค ค. นั้นจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

อัปเดต เงินบำนาญ ออกวันไหน 2567

อัปเดต เงินบำนาญ ออกวันไหน 2567

ปฏิทินการจ่าย เงินบำนาญข้าราชการ ของผู้รับบำนาญ ปี 2567

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 24 ม.ค. 2567
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 21 ก.พ. 2567
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 22 มี.ค. 2567
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 23 เม.ย. 2567
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 24 พ.ค. 2567
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 21 มิ.ย. 2567
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 23 ก.ค. 2567
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 23 ส.ค. 2567
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 23 ก.ย. 2567
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 24 ต.ค. 2567
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 22 พ.ย. 2567
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 20 ธ.ค. 2567

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเดือนข้าราชากรบำนาญเข้าบัญชี สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2567

อัปเดต เงินเดือนทหาร ออกวันไหน 2567

ตารางเงินเดือนทหาร กองประจำการ ปี 2567

 • เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 7 ก.พ. 2567
 • เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 7 มี.ค. 2567
 • มีนาคม เงินเข้าบัญชี: 5 เม.ย. 2567
 • เมษายน เงินเข้าบัญชี: 8 พ.ค. 2567
 • พฤษภาคม เงินเข้าบัญชี: 10 มิ.ย. 2567
 • มิถุนายน เงินเข้าบัญชี: 5 ก.ค. 2567
 • กรกฎาคม เงินเข้าบัญชี: 7 ส.ค. 2567
 • สิงหาคม เงินเข้าบัญชี: 6 ก.ย. 2567
 • กันยายน เงินเข้าบัญชี: 7 ต.ค. 2567
 • ตุลาคม เงินเข้าบัญชี: 7 พ.ย. 2567
 • พฤศจิกายน เงินเข้าบัญชี: 9 ธ.ค. 2567
 • ธันวาคม เงินเข้าบัญชี: 8 ม.ค. 2568

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile