SET เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย TDX และ ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange

SET เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย TDX และ ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange

3 min read  

ฉบับย่อ

  • ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange เป็นแหล่งสำหรับการระดมทุนของธุรกิจเพื่อสังคม SMEs และ Start up ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
  • SET พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ ด้วยการใช้เงินลงทุนขั้นต่ำน้อย ต้นทุนที่ถูกลง รวมทั้งเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ETF, DR, DW และ Fractional Product 
  • ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เป็นแพลตฟอร์มใหม่เพื่อใช้เชื่อมต่อการซื้อขายจาก “สินทรัพย์ปัจจุบัน” ไปสู่ “สินทรัพย์ดิจิทัล”
  • ESG Data Platform เป็นการยกระดับการบริหารจัดการผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนผ่านรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนซึ่งรับข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพมีข้อมูลสำหรับการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ 

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100

SET หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 โดยยึดหลัก “เชื่อมโยงตลาดทุนมุ่งสร้างโอกาสใหม่” เดินหน้าสร้างตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคต รวมไปถึงต้องการเชื่อมมิติการลงทุนทั้งของภาคธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ซึ่งพี่ทุยได้สรุปแพลตฟอร์มน่าสนใจที่จะเปิดให้ใช้บริการมาแล้ว

SET เปิดตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange

SET เตรียมเปิดตลาดหลักทรัพย์ “LiVE Exchange” ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งเป็นการเปิดการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียนใหม่แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ที่มีศักยภาพ และการเติบโตสูง รวมไปถึงเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนของบริษัทจากต่างประเทศอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม SMEs และ Start up ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยการต่อยอดจาก LiVE Platform ไปสู่ LiVE Exchange

พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ลงทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการซื้อขาย และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ ด้วยการใช้เงินลงทุนขั้นต่ำน้อย ต้นทุนที่ถูกลง รวมทั้งเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ETF, DR, DW และ Fractional Product ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ต้นไตรมาส 3 ของปี 2565

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: TDX)

เตรียมเปิด “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย” (Thai Digital Assets Exchange: TDX) ในไตรมาส 3 ของปี 2565 เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อใช้เชื่อมต่อการซื้อขายจาก “สินทรัพย์ปัจจุบัน” ไปสู่ “สินทรัพย์ดิจิทัล” รวมไปถึงเป็นการต่อยอดนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความไว้วางใจ

โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นั้นในปัจจุบันมีผู้ให้บริกาที่ได้รับใบอนุญาต ดังนี้ BITKUB, Satang Pro, Huobi, ERX, Zipmex, Upbit และ Z.comEX

อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนา “ESG Data Platform” ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่นำมาใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุนแบบครบวงจรผ่านรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุน ซึ่งรับข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพ ได้รับข้อมูลสำหรับการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

ซึ่งการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้ของ SET เป็นอีกก้าวที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสที่สามารถซื้อขายหุ้น, ETF และตราสารอนุพันธ์ในแพลตฟอร์มเดียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลก็เป็นไปได้นะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ETF หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งในแพลตฟอร์ม Streaming

  • DR หรือ Depositary Receipt คือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นทางเลือกลงทุนประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ แล้วนำมาเสนอขายให้กับนักลงทุนไทยในรูปสกุลเงินบาท ซึ่งผู้ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้ในแพลตฟอร์ม Streaming

  • Fractional Product คือ การนำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพ แต่มีราคาต่อหุ้นสูง เช่น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) หรือ บมจ.ปตท. (PTT) มาออกเป็น DR เพื่อให้สามารถซื้อขายเศษส่วนของหุ้น (Fractional Shares) ได้ด้วยเงินหลักร้อยบาทหรือต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทำการสำรวจตลาด (Market Survey) กับบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

  • DW หรือ Derivative Warrants คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ซื้อขายในกระดานหุ้นผ่านบัญชีซื้อขายหุ้น เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยราคาของ DW จะผูกกับราคาหุ้นอ้างอิง และเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นอ้างอิงซึ่งนักลงทุนดูได้จากตารางราคา DW ที่ผู้ออกแสดงไว้ แต่ DW จะไม่ได้สิทธิการเข้าประชุม หรือการได้รับปันผลเหมือการถือหุ้นสามัญโดยตรง แต่เน้นการถือไว้เพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นเป็นหลัก

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
error: