ส่อง หุ้นกู้ดิจิทัล PTTEP น่าลงทุนหรือไม่ ?

ส่อง หุ้นกู้ดิจิทัล PTTEP น่าลงทุนหรือไม่ ?

4 min read  

ฉบับย่อ

  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [PTTEP] เสนอขายหุ้นกู้ จองขั้นต่ำ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.24% ต่อปี 
  • ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ PTTEP คือ “AAA” แนวโน้มระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ คือระดับ 2 
  • มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset กองทุนรวม
Krungsri Asset กองทุนรวม

“บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)” หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ให้กับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

ส่อง หุ้นกู้ดิจิทัล PTTEP น่าลงทุนหรือไม่ ?

โดยมีจำนวนจองซื้อหุ้นกู้ “ขั้นต่ำ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท” และเพิ่มครั้งละ 1 หน่วย จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ 10,000,000 บาทต่อคน 

PTTEP เป็นบริษัทผู้นำด้านการประกอบธุรกิจ “สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจเกี่ยวกับ “ขนส่งก๊าซทางท่อ“ ในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีโครงการและการดำเนินกิจกรรมมากกว่า 40 โครงการ ใน 15 ประเทศ 

PTTEP ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน มีความเสี่ยงด้านการตลาดน้อย เพราะมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ นโยบายทางการเงินที่มีความระมัดระวัง และฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท อีกทั้งยังเป็นบริษัทลูกในเครือกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เป็นรัฐวิสหกิจแหละเปรียบเสมือนบริษัทพลังงานแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ดีกว่าที่บริษัทจัดอันดับเรทติ้งคาดไว้ โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 20% รวมไปถึงราคาขายน้ำมันเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่ระดับ 3% อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ของ PTTEP

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ “นำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิม” ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มิ.ย. 2565 คิดเป็น 83.33% และส่วนที่เหลืออีก 16.67% ใช้เพื่อเป็น “เงินหมุนเวียนในกิจการ” 

อัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ของ PTTEP เฉลี่ย 2.24% ต่อปี

ส่อง หุ้นกู้ดิจิทัล PTTEP น่าลงทุนหรือไม่ ?

หุ้นกู้มี “อายุ 5 ปี” อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันที่ให้ผลตอบแทน 1.48% ต่อปี หุ้นกู้ของ ปตท.สผ. นั่นให้ผลตอบแทนที่มากกว่า โดย “มีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน” ซึ่งถ้าหากคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (IRR) จะอยู่ที่ 2.24 % ต่อปี 

ความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นกู้ของ PTTEP

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ปตท.สผ. จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คือ “AAA” แนวโน้มระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ตามอายุและความน่าเชื่อถือของบริษัท “มีระดับความเสี่ยง ที่ระดับ 2” จากความเสี่ยงต่ำสุด คือ 1 และมากที่สุดคือ 8

ซึ่งถ้าหากมองเรื่องความเสี่ยงของธุรกิจก็จะมีเรื่องราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่ค่อนข้างผันผวนจากปัจจัยทั้งภายในประเทศ เช่น นโยบายด้านพลังงานจากรัฐบาล และต่างประเทศ เช่น ราคาน้ำมันดิบโลก ที่ตอนนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนว่ากลุ่ม OPEC+ จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้พลังงานตอนไหน 

แต่แนวโน้มในอนาคตหากเศรษฐกิจหลาย ๆ ประเทศฟื้นตัวกลับมามากขึ้นพี่ทุยก็คิดว่า OPEC+ จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราการผลิตอย่างแน่นอน ซึ่งจะไปส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง และอาจทำให้กำไรของ ปตท.สผ. ลดลงได้ 

รวมไปถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ตอนนี้ค่าเงิน THB/USD กลับมาอ่อนค่าในรอบ 4 ปี ซึ่งศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี ประเมินกรอบค่าเงินบาทปี 2565 ไว้ที่ 33.5-35.0 บาทต่อดอลลาร์ จะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ที่ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ควรคำนึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว จากที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2565 จะเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโรคระบาด รวมไปถึงสภาวะเงินเฟ้อตอนนี้ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ ฉะนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย ส่งผลให้ไทยก็อาจจะมีโอกาสปรับขึ้นด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น หากลงทุนในหุ้นกู้ปีนี้ที่อยู่ในช่วงดอกเบี้ยน้อยมาก ๆ อาจจะทำให้เกิดค่าเสียโอกาสที่ปีต่อ ๆ ไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีการปรับขึ้น อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

แต่ในทางกลับกันหากมองย้อนดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในไทยปี 2564 ที่ 0.25% และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% รวมไปถึงข้อมูลในอดีตย้อนกลับไปก่อนช่วง COVID-19 ดอกเบี้ยนโยบายของไทยก็ไม่เกิน 2% ตั้งแต่ปี 2558 เรื่อยมา ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่เฉลี่ย 2.25% ต่อปีของหุ้นกู้ ปตท.สผ. ก็ยังมากกว่า 

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทั้งข้อดี ข้อเสีย และถามตัวเองว่า สามารถรับกับความเสี่ยงทั้งหมดได้หรือไม่ ซึ่งพี่ทุยก็มองว่าการตัดสินใจลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนอีกเช่นกันว่าพอใจแค่ไหน ประเภทการลงทุนของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหน นักลงทุนทุกคน “ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงทุน” ด้วย

หุ้นกู้ของ ปตท.สผ. ซื้อได้ที่ไหน

หากใครนั่งอ่านมาทั้งหมด แล้วเกิดสนใจ อยากซื้อหุ้นกู้ PTTEP สามารถซื้อผ่าน

1. แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของ KTB ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 พ.ย. 2564 ถึง เวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. 2564 

2. โหลด “แอพเป๋าตังค์” พร้อม “ลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้” ก่อน 

3. เติมเงินเข้า E-Wallet ในแอพ

4. สามารถซื้อหุ้นกู้ได้ในวันที่ 2 – 4 พ.ย. 2564

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"ลงทุนหุ้น" ภายใน 30 วัน
"ลงทุนหุ้น" ภายใน 30 วัน
error: