"หนี้ดี" คืออะไร ?

“หนี้ดี” คืออะไร ?

1 min read  

ฉบับย่อ

  • การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี แต่การเป็นหนี้ถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้ที่ดี เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่าย
  • ตัวอย่างหนี้ดี ก็เช่น กู้ธนาคารเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วนำค่าเช่ามาจ่ายดอกเบี้ยในแต่เดือนได้แบบนี้ก็เป็นหนี้ดี

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี แต่การเป็นหนี้ถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้ที่ดี เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่ารายจ่าย พี่ทุยว่าหนี้นั้นก็สามารถเป็นได้เยอะด้วย

ลองนึกภาพว่าเราไปกู้มาสัก 100,000 บาท ดอกเบี้ย 5% ก็คือ 5,000 บาทต่อปี แล้วถ้าเราสามารถเอาเงิน 100,000 บาทไปหาผลประโยชน์ได้มากกว่า 5,000 บาทต่อปี นั่นเรียกว่า “หนี้ดี”

ตัวอย่าง “หนี้ดี” ก็เช่น กู้ธนาคารเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วนำค่าเช่ามาจ่ายดอกเบี้ยในแต่เดือนได้แบบนี้ก็เป็นหนี้ดีที่กำลังเป็นที่นิยม หรือว่าเป็นกู้หนี้มาทำธุรกิจ อย่างเปิดแฟรนไชส์ เพื่อหารายได้เพิ่ม ก็ย่อมได้

หรือการกู้เงินไปซื้อรถเพื่อมาให้ประกอบอาชีพ กู้ซื้อรถแล้วมีรายได้มากขึ้นเพราะอาชีพหรืองานที่เราทำมันจำเป็นต้องใ้ช้รถ เป็นต้น แต่การซื้อรถต้องระวังเพราะรถเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าลงทุกวัน ดังนั้นอย่าลืมคิดเรื่องค่าเสื่อมและรายจ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะตามมาหลังจากที่เรามีรถด้วย 

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile