กู้เงินสูงสุด 1 ล้านบาท ของสินเชื่อกรุงไทย ผ่าน Krungthai NEXT ต้องทำยังไง

3 min read  

ฉบับย่อ

  • สินเชื่อ “กรุงไทย ใจป้ำ” กู้เงินกับธนาคารกรุงไทยสูงสุด 1 ล้านบาท เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลคนทั่วไป  เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่ำสุด 20% ต่อปี
  • กู้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ธนาคารกรุงไทยออก สินเชื่อกรุงไทย มาช่วยผู้กู้รายย่อย ด้วยเงื่อนไขที่เข้าถึงง่าย และวิธีการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก วันนี้พี่ทุยสรุปมาแล้ว ไปฟังกัน 

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย “ใจป้ำ” กู้เงินกับธนาคารกรุงไทยสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลคนทั่วไป 

จุดเด่น สินเชื่อกรุงไทย

– สินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไป วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน

– ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย ก็กู้เงินด่วนออนไลน์ได้

– เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 ต่อเดือน

– ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– กู้ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

เงื่อนไขการกู้ สินเชื่อกรุงไทย

ผู้มีสิทธิกู้ : ผู้ที่มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว

วงเงินกู้ :

– กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

– กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

ระยะเวลากู้ : 12 – 60 เดือน หรือ 1 – 5 ปี 

วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย :

ผู้มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 20% ต่อปี

ผู้เป็นเจ้าของกิจการ – ธุรกิจส่วนตัว กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 22% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ดอกเบี้ยผิดนัด : ไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม :

– ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : สอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

– ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : สอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

– ค่าการทวงหนี้

  • ไม่เกิน 50 บาทต่อบัญชีต่อรอบ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
  • ไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชีต่อรอบ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
  • กรณีมีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

– ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

การชำระคืนเงินกู้ : ยอดชำระขั้นต่ำ สิทธิชำระเกินค่างวด และสิทธิชำระคืนก่อนกำหนด สอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันชีวิตฯ ดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

สอบถามเพิ่มเติม : 0-2111-1111

ข้อควรพึงระวัง : กรุณาตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

วิธีการสมัครสินเชื่อกรุงไทย

วืธีการสมัคร มีดังนี้

1. กดบริการ

2. กดสมัครสินเชื่อ

3. แสดงผลิตภัณฑ์ และคำนวณผ่อนชำระ

4. ระบุอาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อเพื่อดำเนินการต่อ จากนั้นแอปจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

สินเชื่อกรุงไทย
5.เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น จากนั้นเลือกถัดไป (ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT นอกเหนือจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข) จากนั้นกดถัดไป

สินเชื่อกรุงไทย
6. ผู้ใช้ต้องตอบคำถามให้ครบถ้วน เรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่น จากนั้นกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

7. เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทย

8. เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

9. เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent) เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

10. ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทย 11. แสดงสถานะการสมัคร

12. กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร ดูเอกสารและอัปโหลด

13. เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด และอัปโหลดเอกสารที่กำหนด

14. ระบบจะแสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จ และกดปุ่มเสร็จสิ

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อกรุงไทย
1. แสดงสถานะการสมัคร และเลือก “ยอมรับข้อเสนอ

2. เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อและผ่อนชำระ และ เลือกวันผ่อนชำระ

3. ยืนยันข้อมูล

4. เลื่อนอ่านสัญญาสินเชื่อจนครบ กดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญา

สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย

5. ใส่รหัส PIN

6. เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียด กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

สินเชื่อกรุงไทย เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการสมัครเงินกู้ที่ง่ายแสนง่ายเพียงปลายนิ้ว ใครมองหาเงินกู้ก็ลองเข้าไปศึกษารายละเอียดกัน และเปรียบเทียบเงินกู้ของเจ้าอื่น ๆ ให้ดีก่อนกู้นะทุกคนนน

ที่มา : https://krungthai.com/th/content/personal/loan/personal-loan/524/registration

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
error: