[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

3 min read  

ฉบับย่อ

  • จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ขยายตัวอย่างวงกว้าง ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาแถลงมติเยียวยาผู้ประกันตน “ประกันสังคมมาตรา 33” โดยจะได้รับเฉลี่ยคนละ 7,000 – 8,000 บาทเป็นระยะเวลา 90 วัน
  • สามารถลงทะเบียนที่ได้ www.sso.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

วิกฤต โควิด-19 ในครั้วนี้ดูแนวโน้มแล้วน่าจะส่งผลกระทบกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐต้องออกนโยบายมาช่วยเหลือเป็นการใหญ่ ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาแถลงมติเยียวยาผู้ประกันตน “ประกันสังคมมาตรา 33” ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องบอกว่ามีผู้จ้างจำนวนไม่น้อยที่ทำให้ลูกจ้างต้องว่างงานเป็นจำนวนมากจากกิจการต่าง ๆ ที่ต้องหยุดดำเนินกิจการไป โดยจะได้รับร้อย 62 ของค่าจ้างนำส่งเงินสมทบ โดยเฉลี่ยจะได้รับคนละ 7,000 – 8,000 บาท เป็นระยะเวลา 90 วัน วันนี้พี่ทุยเลยสรุปขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” สำหรับคนที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 โดยเฉพาะ

เงื่อนไขในการรับสิทธิกรณีว่างงานผู้ประกันตน “ประกันสังคมมาตรา 33”

1. เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา 33
2. จ่ายสมทบมากกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือน
3. สถานะการเป็นสมาชิกประกันสังคมยังไม่สิ้นสุดลง

สรุปขั้นตอนการ “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” ผ่านเข้าที่เว็ปไซต์ www.sso.go.th

1. เข้าที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และคลิกเข้าที่ “กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

2. จากนั้นคลิกเข้าที่ “แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)”

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

3. คลิก “ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นกรณีว่างงาน ได้ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่ได้เลย

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

4. ติ้กถูก “รับทราบ” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

5. แนะนำในส่วน “สาเหตุการออกจากงาน/Reason of leaving” ให้กรอกข้อ 3-6 จะเข้าเงื่อนไขมากที่สุด

[สรุปโพสต์เดียวจบ] ขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เดือนละ 7-8 พันบาท

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ ติ้กถูก “รับรองและยินยอมตามข้อความข้างต้นทั้งหมด” และกด “Submit”

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ ติ้กถูก “รับรองและยินยอมตามข้อความข้างต้นทั้งหมด” และกด “Submit”

ในกรณีที่เรากรอกข้อมูลไม่ครบ “This is a required question” ขึ้นมาให้เราขึ้นไปดูว่าเราลืมกรอกช่องไหนอย่างไรหรือไม่ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน “ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 33” เป็นที่เรียบร้อย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

20 Comments

Leave a Reply

error: