บลจ. ซาวาคามิ

แอบส่อง ! กองทุนเรือธงหนึ่งเดียวจาก บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

  •  บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” มีจุดเด่นเรื่องการบริหารจัดการเพียงกองทุนเดียว เพื่อทุ่มทรัพยากรทั้งหมด ให้ได้กองทุนที่ดีที่สุด
  • กองทุนรวมผสมซาวาคามิ กองทุนเรือธงที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Aggressive Allocation ในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (SW-A) และ ชนิดเพื่อการออม (SW-SSF) ด้วยนะ
  •  กองทุนรวมผสมซาวาคามิ เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาทและไม่มีเรียกเก็บ Front-end Fee
  •  ผลตอบแทนย้อนหลังของ SW-A สามารถเอาชนะดัชนีชี้วัด (SET TRI)* ได้ 
  • กองทุนรวมผสมซาวาคามิ เหมาะกับคนที่ต้องการเก็บออมเงินระยะยาว ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง
รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

พี่ทุยเชื่อว่า “บัญชีเงินฝาก” ยังไงก็น่าจะเป็นสินค้าการเงินตัวแรกที่ใครหลาย ๆ คนมีแน่นอน โดยปกติแล้วที่เราพูดถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ก็จะเห็นภาพว่าในแต่ละ บลจ. ก็จะมีกองทุนหลากหลายประเภท หลากหลายสินทรัพย์ให้เราเลือกลงทุนได้ แต่วันนี้จะพามารู้จัก “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” ที่มีกองทุนให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เพียงกองทุนเดียวก็คือ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” เท่านั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เรามาหาคำตอบด้วยกันได้เลย

บริษัท ซาวาคามิ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Sawakami Asset Management Inc.)  ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ บริษัทแม่ จัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 100,000 ราย  

หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อ “ซาวาคามิ” สักเท่าไร แต่รู้กันหรือไม่ ว่าเขาก่อตั้งในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ปี 2539 เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง 10 ปี ก็สามารถมียอดนักลงทุนรายย่อยมากกว่า 100,000 ราย

ซึ่งทาง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” ได้เริ่มจัดตั้งบริษัทฯในปี 2562 และ ในปี 2566 ที่ผ่านมาได้เริ่มต้นจัดตั้ง “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสความมั่นคง ผ่านการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย โดยมีแนวความคิดที่ว่าบริหารพอร์ตการลงทุนเพียงกองทุนเดียว

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย)มีปรัชญาและความตั้งใจ ในการเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนให้คนไทยสร้างโอกาสการมีสินทรัพย์และโอกาสสร้างความมั่นคง ควบคู่ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

โดยทาง คุณอะซึโตะ ซาวาคามิ (澤上 篤人) ผู้ก่อตั้งบริษัทแม่ หรือ Founder ที่ญี่ปุ่น มองว่า คนที่ต้องการบริหารเงินนั้นไม่ใช่คนรวย แต่เป็นคนธรรมดาที่ต้องการเก็บสะสมเงินไว้ใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิต ดังนั้นการออกผลิตภัณฑ์รวมไปจนถึงการบริการ จะคิดตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเป็นหลัก

แล้วทำไม “บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” ถึงมีแนวคิดบริหารพอร์ตการลงทุนเพียงกองทุนเดียว

อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและทำให้ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” แตกต่างจาก บลจ. อื่น ๆ ในประเทศก็คือการที่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย)” มีเพียงกองทุนเดียวก็คือ “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” เท่านั้น ในปัจจุบัน การลงทุนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีตัวเลือกหลากหลาย ทำให้นักลงทุนหลายท่านมีความกังวลว่าไม่รู้จะลงทุนในอะไรดี การเลือกกองทุนที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่ทำให้นักลงทุนต้องคิดหนัก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) ต้องการเป็นเพื่อนร่วมทางในการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ

จึงมีปรัชญาที่ชัดเจนว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) และ ลูกค้าอยู่ในเรือลำเดียวกัน เหมือนที่โลโก้ของบริษัทสื่อถึง การที่ทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันหมายความว่า ผลประโยชน์ของลูกค้าและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีบริษัทเป็นกัปตัน

เพื่อรักษาปรัชญานี้ บลจ.ซาวาคามิ (ประเทศไทย) มีการจัดตั้งกองทุน โดยมีปรัชญาแนวคิดการลงทุนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในตอนนี้มีกองทุนรวมผสมซาวาคามิ และมีการแบ่งคลาสหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (SW-A) และชนิดเพื่อการออม (SW-SSF)

แม้ว่าจะมีหลายคลาส แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในคลาสไหน เขาก็ยังให้ความสำคัญกับการที่ผลประโยชน์ของคุณและของบริษัทจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยกองทุนทุกคลาสลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

เพราะตั้งใจให้สามารถทุ่มทรัพยากรทั้งหมดในการจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าจะสามารถลงทุนระยะยาวได้ หรือ ลงทุนแบบ DCA ยาว ๆ เพื่อเป้าหมายเกษียณอายุ หรือเป็นทางเลือกสำหรับการเก็บเงินในระยะยาวให้กับอนาคตของลูกก็สามารถทำได้

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท และ ไม่มีเรียกเก็บ Front-end fee

“กองทุนรวมผสมซาวาคามิ” มีนโยบายการลงทุนแบบ  Aggressive Allocation ในประเทศไทยเป็นหลัก มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ จะเน้นเลือกลงทุนกับกิจการที่สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยการลงทุนและสนับสนุนกิจการนั้น ทำให้กิจการมีศักยภาพในการเติบโต ฐานะทางการเงินมั่นคง ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องและเสริมสร้างการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ดีในระยะยาวได้

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ มีจุดเด่นสำคัญเลยก็คือเริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือนิติบุคคลก็สามารถเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนรวมผสมซาวาคามิได้ และอีกหนึ่งจุดเด็ดสำคัญเลยก็คือกองทุนรวมผสมซาวาคามิจะไม่มีการเรียกค่าธรรมเนียมในการซื้อ Front-end fee ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทน ตัวเงินเองก็เติบโตต่อเนื่องได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ทาง  “บลจ. ซาวาคามิ” ยังมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเปิดบัญชีไปจนถึงการลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนรายย่อยที่ยังไม่ค่อยชำนาญในเรื่องการลงทุนมากนัก ก็สามารถได้รับข้อมูล ได้อย่างสะดวก และ เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนให้มากที่สุด

SW-A ผลตอบแทนชนะดัชนีชี้วัดได้

เนื่องจาก  “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดสะสมมูลค่า (SW-A)” เพิ่งจัดตั้งได้ไม่นาน จึงยังไม่มีข้อมูลผลตอบแทนระยะยาวให้ศึกษามากนัก แต่ถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนที่ผ่านมา ต้องบอกว่าทำผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจ และ สามารถเอาชนะตลาดในช่วง YTD , 3 เดือน , 6 เดือน

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลนี้อ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund Fact Sheet) ของกองทุนรวมผสมซาวาคามิ (SW-A) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567 

สำหรับใครที่ยังมั่นใจ และ มองเห็นภาพการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจไทยและตลาดหลักทรัพย์ของไทย พร้อมยังต้องการให้เงินมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว พี่ทุยแนะนำว่าให้ลองส่องข้อมูลจาก  “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย)”  ที่มีกองทุนเรือธงอย่าง “กองทุนรวมผสมซาวาคามิ”  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนระยะยาวอีกกองทุนนึงเลย 

สนใจเปิดบัญชีได้ที่ : https://oacc.settrade.com/e-open-account/landing?brokerId=522 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sawakami.co.th/

คำเตือน

กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนฯ ในกองทุนรวม SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กรมสรรพากรกำหนด

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย)
เว็บไซต์ www.sawakami.co.th
หรือ Customer Service โทร 02-081-0525 ถึง 26
หรือ Line Official @sawakamith

* คำเตือน “ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลนี้อ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund Fact Sheet) ของกองทุนรวมผสมซาวาคามิ (SW-A) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial