[เจาะลึก] "BANPU เตรียมเพิ่มทุน" พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

[เจาะลึก] “BANPU เตรียมเพิ่มทุน” พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

3 min read  

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

การที่บริษัทจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงินทุน” ก็เป็นปัจจัยนึงที่สำคัญอย่างมาก

โดยปกติแล้วในเวลาที่บริษัทต้องการ “เงินทุน” เพื่อไปประกอบกิจการที่มากขึ้น แหล่งที่มาของเงินจะมาจากส่วนของ “หนี้สิน” เช่น การกู้สถาบันการเงิน หรือไม่ก็ออกหุ้นกู้ขายให้กับนักลงทุนโดยตรง และแหล่งเงินทุนอีกก็คือส่วนของ “ทุน” เช่นการเพิ่มทุน” เป็นการหาเงินลงทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ถือหุ้นรายใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์หลักของ “การเพิ่มทุน” สามารถแบ่งได้เป็นเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียน และเพื่อชำระหนี้

สำหรับพี่ทุยคิดว่าการเพิ่มทุนเพื่อ “ขยายธุรกิจ” ดูจะเป็นทางเลือกที่ช่วยทำให้กิจการเติบโตได้มากที่สุด เพราะการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจจะตามมาด้วยแนวโน้มการเติบโตของกิจการมากกว่าการเพิ่มทุนเพื่อไปใช้กรณีอื่น ๆ อีกทั้งการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจจะช่วยทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตของรายได้ในอนาคตได้ เหมือนกับการลงทุนที่ช่วยสร้างผลตอบแทนเพิ่มกลับมาให้กับเราได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุน ก็อาจจะเกิด Dilution effect ได้บ้าง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของกลไกในตลาดที่จำนวนหุ้นมีมากขึ้น

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปีทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยปัจจุบัน ครอบคลุมถึง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

ปัจจุบันบ้านปูได้เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่ครบวงจรภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้า
โลจิสติกส์ การจัดหา เชื้อเพลิง สายส่ง
2) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ทั้งโรงไฟฟ้า จากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน
3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ที่เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบกักเก็บพลังงาน ยานพาหนะไฟฟ้า พัฒนาชุมชนอัจฉริยะ และบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน
BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ BANPU มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อ “ขยายธุรกิจ” เปลี่ยนตัวเองเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มตัว เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และอีกส่วนนึงก็นำไปเป็น “เงินทุนหมุนเวียน” ในกิจการ โดยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ

1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต
2.
ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท
3. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

การเพิ่มทุนของ BANPU ครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน (Right Offering) โดยให้สิทธิในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน 

ที่สำคัญทุกการใช้สิทธิจะได้ Warrant ฟรีทั้งหมด 2 รุ่นคือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าใครใช้สิทธิเพิ่มทุน 1 หุ้นที่ราคา 5 บาทก็จะได้รับ BANPU 1 หุ้น พร้อม BANPU-W4 และ BANPU-W5 อีกอย่างละ 1 ตัว

โดย BANPU-W4 มีอายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิที่ราคา 5 บาทต่อหุ้น และ BANPU-W5 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการใช้สิทธิคืออีก 1 – 2 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการในอนาคตด้วย ซึ่งถ้าเกิดราคาหุ้นไปวิ่งไปเกิน “ราคาใช้สิทธิ” ก็สามารถปล่อยให้สิทธิหมดอายุได้เลย

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

จะเห็นว่าการเพิ่มทุนของ BANPU ครั้งนี้ มีการแจก Warrant ให้กับนักลงทุนด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทุน Warrant หรือยังงง ๆ ว่ามันคืออะไร แล้วทำไมการแจก Warrant ถึงสามารถลด Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุนที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนทุกคนได้ พี่ทุยจะอธิบายให้เอง !!

Warrant หรือที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกว่า “หุ้นลูก” คือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ” ในราคาที่กำหนด ซึ่งสิทธิแปลว่าเราจะใช้สิทธินั้นหรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของราคาหุ้น ณ เวลานั้น ๆ 

ถ้าหากหุ้นตัวที่สามารถใช้สิทธิได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และอยู่เหนือว่า “ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)” การที่เราใช้สิทธิซื้อหุ้นตัวลูกก็จะสามารถช่วยทำให้ได้กำไรส่วนต่างโดยทันที หรือที่เรียกกันว่า “In-The-Money”

แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด Warrant ก็จะไม่มีใครใช้สิทธิ ก็สามารถทิ้งสิทธิปล่อยให้หมดอายุได้ หรือเรียกกันว่า “Out-The-Money นั่นเอง”

การออกเป็น Warrant เองจึงเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่มาช่วยลดผลกระทบของ Dilution Effect โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิ Warrant หรือจะขาย Warrant ในตลาดเมื่อบริษัทนำ Warrant เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

BANPU เตรียมเพิ่มทุน พร้อมลุยพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน

สำหรับใครที่สนใจ “หุ้นเพิ่มทุนของ BANPU” พี่ทุยแนะนำว่าต้องถือ “หุ้น BANPU” ภายวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ตามสัดส่วนที่อยากได้ก่อนเลย 

เพราะเครื่องหมาย XR จะขึ้น ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นี้ โดยจะมีระยะเวลาใช้สิทธิช่วงวันที่ 6-17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หลังจากที่เข้าถือ BANPU เรียบร้อยแล้ว ก็รีบติดต่อ “เจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีหลักทรัพย์” หรือมาร์ของเราด้วยล่ะ เพื่อแจ้งความประสงค์และส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้ไม่พลาดสิทธิกันนะ

แต่ยังไงการลงทุนก็มีความเสี่ยงเสมอ ยังไงก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งด้วยนะทุกคน

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial
error: