สรุปเงื่อนไข หวยเกษียณ เสี่ยงโชคและออมเงินไปด้วย

สรุปเงื่อนไข หวยเกษียณ เสี่ยงโชคและออมเงินไปด้วย

2 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

 • รัฐบาลมีนโยบายออกหวยเกษียณ จูงใจคนให้ออมเงินเพื่อเกษียณผ่านการซื้อหวย
 • ราคาใบละ 50 บาท ประกาศรางวัลทุกสัปดาห์ เงินที่ซื้อสลากจะถูกสะสมกลายเป็นเงินเก็บที่ถอนได้เมื่ออายุครบ 60 ปี

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ข่าวดีสำหรับคนชอบซื้อหวยและอยากมีเงินออม เพราะกระทรวงการคลังมีแผนแก้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ออกหวยขูดแบบดิจิทัล หรือ หวยเกษียณ ราคาใบละ 50 บาท พร้อมรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท  เพื่อขายให้กับสมาชิก กอช.-ผู้ประกันตน ม.40 และแรงงานนอกระบบ โดยเงินที่ซื้อสลากทั้งหมด จะถอนออกมาได้ตอนอายุ 60 ปี

เงื่อนไข หวยเกษียณ 

 • ราคาใบละ 50 บาท
 • ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
 • คนที่ซื้อได้ คือ สมาชิก กอช., ผู้ประกันตน ม.40 และแรงงานนอกระบบ
 • ซื้อสลากได้ทุกวัน

ออกรางวัลเมื่อไหร่

 • ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. 
 • ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที 
 • เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออม แม้ว่าจะไม่ถูกรางวัล
 • รางวัลของ “ทุกวันศุกร์” (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

เงินรางวัลสลากเกษียณ

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

ที่มาโครงการ หวยเกษียณ คืออะไร

นโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ (สลากเกษียณ) มาจากปัญหาที่วัยเกษียณของไทยจำนวนมากไม่มีความพร้อมทางการเงิน คลังฯ จึงคิดโครงการนี้ที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม

โดยให้คนเสี่ยงโชคจากการซื้อหวย ที่ถึงแม้จะไม่ถูกรางวัล แต่เงินที่ซื้อหวยจะถูกเก็บเป็นเงินสะสม ซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงิน และเมื่อผู้ซื้อสลากอายุ 60 ปี ก็สามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาออกมาได้

ส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เป็นเงินรางวัลนั้น รมช. คลัง กล่าวว่าจะใช้จากงบประมาณ โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 15 ล้านบาท เดือนละ 60 ล้านบาท และปีละ 700 กว่าล้านบาทเท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับนโยบายเบี้ยคนชราที่ใช้งบประมาณปีละ 4-5 แสนล้านบาท

ซึ่งปัจจุบันนโยบายนี้ยังอยู่ระหว่าแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กอช. ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาราว 6 เดือน ถึง 1 ปี

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile