[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

3 min read  

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset "กองทุน"
Krungsri Asset "กองทุน"

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

ในหลายธุรกิจ เวลาที่ต้องการเงินลงทุน โดยทั่วไปแล้วก็มักจะเริ่มต้นจากการลงทุนด้วยตัวเองก่อน และพอทำได้สักพัก ก็จะเริ่มมีกำไรมากพอที่จะขยับขยายไปใช้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ได้มากขึ้น

แต่หลาย ๆ ครั้งการขยายธุรกิจก็ไม่สามารถรอให้บริษัทเติบโต จนมีกำไรแล้วเอากำไรมาต่อยอดได้เรื่อย ๆ ดังนั้น อีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ “การระดมเงินทุนภายนอก”

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

พอพูดถึงการระดมทุนแบบภายนอก นักลงทุนแบบเรา ๆ ก็มักจะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่า “Initial Public Offering” หรือ “IPO” ซึ่งเป็นการเสนอการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์

อย่างหุ้นทุกตัวที่เราเห็นซื้อขายกันในตลาดหุ้นก็มักจะผ่านการทำ IPO มาด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับคนที่เข้าร่วมลงทุน ก็จะได้หุ้นมาร่วมเป็นเจ้าของตามสัดส่วนที่เราเข้าลงทุนไป

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

แต่ ณ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น ทำให้โลกของการระดมทุนไม่จำเป็นต้องออกเป็น “หุ้น” เท่านั้น แต่ยังสามารถออกเป็นโทเคนดิจิทัล (Digital Token) หรือที่เราจะเรียกว่า Initial Coin Offering (ICO) ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การออก ICO ก็มีหลากหลายประเภทอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกโทเคนต้องการให้สิทธิอะไรแก่ผู้ถือโทเคน ผู้ที่ถือโทเคนก็จะได้รับสิทธิตามที่ผู้ออกโทเคนกำหนดไว้ 

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

หนึ่งในประเภทของการทำ ICO ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือ การออก “Investment Token” โดยมีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับ IPO ที่ ‘การลงทุน’ เป็นจุดประสงค์ของการระดมทุน

“Investment Token” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือโทเคนในการลงทุน เช่น สิทธิจากส่วนแบ่งรายได้ หรือผลกำไรจากการลงทุนในโครงการ และผู้ลงทุนก็คาดหวังกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น ดังนั้น Investment Token จึงมีลักษณะคล้ายกับหลักทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในต่างประเทศ Investment Token จึงถูกกำกับดูแลภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

สำหรับในประเทศไทย การเสนอขาย “Investment Token” ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เท่านั้น ดังนั้น พี่ทุยคิดว่า สามารถลงทุนใน “Investment Token” ได้อย่างสบายใจหายห่วง ไม่ถูกเชิดเงิน เพราะได้รับการกำกับดูแลจากทาง ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

Investment Token ซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้ คือ “สิริฮับ (SiriHub)” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย ที่เปิดระดมทุนผ่านการจองซื้อ ICO เพื่อนำไปลงทุนให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจาก “กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (Siri Campus)”

กลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส เป็น 1 ใน 2 อาคารในประเทศไทยที่ได้รับการประเมินมาตรฐาน Fitwel จากองค์กร Center for Active Design (CfAD) ประเทศสหรัฐอเมริกา จนสามารถผ่านการรับรอง Fitwel Certificate ระดับสูงสุด 3 ดาว ด้วยคะแนนสูงสุดในเอเชียปี 2020 ประเภทโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพ ในการทำงานที่ดี (Improving Occupant Health and Productivity) พร้อมยกระดับความปลอดภัย มั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาคารเต็มรูปแบบด้วยระบบ LIV-24

พูดง่าย ๆ คือ “SiriHub Token” จะไปลงทุนให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการันตีมาตรฐานระดับสากลนั่นเอง ซึ่งก็น่าสนใจทีเดียว

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

“SiriHub Token” มีมูลค่าเสนอขายรวม 2,400 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 4 ปี แบ่งการระดมทุนออกเป็น “SiriHubA” และ “SiriHubB” 

“SiriHubA” มูลค่าที่เสนอขาย 1,600 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งรายได้ที่คาดว่าจะได้อยู่ที่ไม่เกิน 4.5% ต่อปี จ่ายทุกไตรมาส และได้รับส่วนแบ่งรายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ จำนวนไม่เกิน 1,600 ล้านบาทแรก รวมทั้ง “มีสิทธิ” ในการลงมติอนุมัติให้มีการจัดจำหน่ายทรัพย์สินในโครงการ หากรายได้ส่วนสุดท้ายที่รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

“SiriHubB” มูลค่าที่เสนอขาย 800 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งรายได้ที่คาดว่าจะได้อยู่ที่ไม่เกิน 8% ต่อปี จ่ายทุกไตรมาส และได้รับส่วนแบ่งรายได้ส่วนสุดท้ายจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ เฉพาะส่วนเกิน 1,600 ล้านบาทเป็นต้นไป แต่ “ไม่มีสิทธิ” ในการลงมติอนุมัติให้มีการจัดจำหน่ายทรัพย์สินในโครงการ หากรายได้ส่วนสุดท้ายที่รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

ซึ่งจุดเด่นทำให้ SiriHub Token ดูน่าสนใจ พี่ทุยว่าก็มีหลากหลายประเด็นเลย

  1. มีผู้เช่าระยะยาว คือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยมีสัญญาเช่า 12 ปี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เหลือระยะเวลาการเช่าอีก 10 ปี และมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ หมดวามกังวลเรื่องการปล่อยเช่าไม่ได้
  2. การระดมผ่านแอปพลิเคชัน XSpring ของ XSpring Digital ซึ่งเป็น ICO Portal ที่ได้รับการรับรองจากทาง ก.ล.ต. ปลอดภัยและโปร่งใส ด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract 
  3. เงินน้อยก็ลงทุนได้ เนื่องจากเปิดให้เริ่มลงทุนขั้นต่ำเพียง 10 บาท 
  4. มีตลาดรองรองรับ สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้สะดวก
  5. ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็น  Real Estate-Backed Token ที่ได้รับอนุญาตโดย ก.ล.ต.

[เจาะลึก] โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย “SiriHub Token” มีดีอะไร ทำไมน่าลงทุน ?

SiriHub Token จะเปิดให้จองซื้อ ICO ได้ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 โดยสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ได้ ที่นี่
และดูวิดีโอคำแนะนำการเปิดบัญชีกับ XSpring Digital ได้ ที่นี่
สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือติดต่อที่ 02-038-5999

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial
error: