ALPHAX เล่นใหญ่! เข้าซื้อเขื่อนที่ลาวมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตอบรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

เล่นใหญ่! ALPHAX เข้าซื้อเขื่อนที่ลาว มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ตอบรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

2 min read    Money Buffalo

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญของ “บริษัท น้ำฮุง 1 ไฮโดรพาวเวอร์ จำกัด (NH1)” จาก AKASAYSOK Power Sole Co., Ltd ทั้งหมด 100%

NH1 เป็นเจ้าของโครงการ “Nam Houng 1 The Hydropower Plant” ตั้งอยู่ที่ “เขื่อนน้ำฮุง” บริเวณแม่น้ำฮุง บ้านปากรุ่ง เมืองไซยะบุรี ประเทศลาว

ความสนใจที่พี่ทุยอยากจะมาบอก ก็คือ โครงการ “Nam Houng 1 The Hydropower Plant” มีอัตรากำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ 15 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ตีเป็นมูลค่ารวม 16,500,000 เหรียญฯ (ประมาณกว่า 600 ล้านบาท)

โดยทาง ALPHAX จะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมด รวมถึง

  1. สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์และแรงงานที่ใช้ เพื่อการก่อสร้างโครงการ
  2. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีจากกำไรจากการดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)
  3. สัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการขายไฟฟ้า ระยะเวลา 30 ปี ให้แก่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ที่ถือว่าเป็นลูกค้าหลักของโครงการ

เหตุผลในการเข้าซื้อครั้งนี้ เพราะ ALPHAX มองว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าขยายตัวในกลุ่มอาเซียนในเขตลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการที่หลายบริษัทมีการย้ายฐานการผลิตมาที่เวียดนามอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ความน่าสนใจและการเติบโตของ ALPHAX ยังมีความน่าตื่นเต้นอีกเยอะเลย ไว้พี่ทุยจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีก ติดตามไว้ได้เลย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial