ถ้าจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหว ทำยังไงดี ? | Money Inbox EP10

ถ้าจ่ายเบี้ยประกันชีวิตต่อไม่ไหว ทำยังไงดี ? | Money Inbox EP10

3 min read  

ฉบับย่อ

  • ประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์การเงินตัวหนึ่งที่มีภาระผูกพันกับตัวเราในระยะยาว ทำให้มีความเสี่ยงที่เราอาจจะขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเบี้ยประกันในอนาคตไม่ไหว
  • เมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว เราสามารถใช้สิทธิพิเศษอย่าง การขยายระยะเวลาคุ้มครอง ใช้มูลค่าเงินสำเร็จ และการเวนคืนมูลค่าเงินสด
  • ในกรณีที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกรมธรรม์ เราสามารถขอกู้เงินจากมูลค่าเงินสดจากกรมธรรม์ของตัวเราเองได้เช่นกัน

ประกันชีวิตมีภาระผูกพันที่เราต้องจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว ก็เลยมีความเสี่ยงที่เราจะไม่มีเงินจ่ายเบี้ยไปเรื่อย ๆ ในอนาคต หลายคนตัดสินใจไม่จ่ายเบี้ยต่อ มันจะมีข้อเสียอะไรบ้าง แล้วถ้าเราอยากจ่ายต่อ เราจะทำยังไงได้บ้าง

Money Inbox ใน EP นี้ มีคำตอบมาให้กับทุกคนแล้ว!


Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: