"กองทุน SEF" มาแทน LTF แล้วคนถือ LTF ต้องทำยังไง ? | Money Inbox EP3

“กองทุน SEF” มาแทน LTF แล้วคนถือ LTF ต้องทำยังไง ? | Money Inbox EP3

3 min read  

ฉบับย่อ

  • LTF เป็นกองทุนรวมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่กำลังจะหมดเขตสิ้นปี 2562 ซึ่ง กองทุน SEF จะเข้ามาแทนที่ LTF ที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
  • กองทุน SEF มีความคล้ายกับ LTF แต่โดยภาพรวมแล้ว กองทุน SEF ลดหย่อนภาษีได้น้อยลง

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

กองทุน SEF กองทุนหุ้นยั่งยืน เป็นกองทุนใหม่ที่คิดมาเพื่อทดแทน LTF นโยบายการลงทุนจะเหมือนหรือต่างกับ LTF แล้วคนที่ถือ LTF เดิมจะต้องทำยังไงต่อไป ?


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: