"Default Risk" คืออะไร

“Default Risk” คืออะไร

3 min read  

ฉบับย่อ

  • “Default Risk” แปลเป็นไทยง่าย ๆ คือ ความเสี่ยงที่เราโดนเบี้ยวหนี้ การลงทุนในหุ้นหรือในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่จะแบ่งวิธีการลงทุน
  • ข้อดีของการเป็นเจ้าหนี้เลยก็คือเราจะได้รับดอกเบี้ยแน่นอนชัวร์ แล้วเมื่อถือจนครบอายุหนี้นั้น ๆ ก็จะได้เงินต้นคืนตามที่ลงทุนไป ดังนั้นความเสี่ยงของการลงทุนแบบเป็นเจ้าหนี้นั้นมีเพียงอย่างเดียวหลัก ๆ ก็คือ “Default Risk”

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

“Default Risk” แปลเป็นไทยง่ายๆ คือ ความเสี่ยงที่เราโดนเบี้ยวหนี้ การลงทุนในหุ้นหรือในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่จะแบ่งวิธีการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ลงทุนในสถานะ “เจ้าของ” และการเป็น “เจ้าหนี้”

การเป็นเจ้าของอย่างที่เราเข้าใจกันเป็นอย่างดี คือการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือผ่าน App Streaming นั่นแหละที่เราซื้อๆขายๆ เค้าเรียกว่าการเข้าลงทุนแบบความเป็นเจ้าของ แต่การลงทุนอีกแบบนึงก็คือการเป็น “เจ้าหนี้” ประเภทลงทุนผ่านตั๋ว B/E ผ่านหุ้นกู้ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการเข้าลงทุนแบบเป็นเจ้าหนี้ !

ข้อดีของการเป็นเจ้าหนี้เลยก็คือเราจะได้รับดอกเบี้ยแน่นอนชัวร์ แล้วเมื่อถือจนครบอายุหนี้นั้นๆก็จะได้เงินต้นคืนตามที่ลงทุนไป ดังนั้นความเสี่ยงของการลงทุนแบบเป็นเจ้าหนี้นั้นมีเพียงอย่างเดียวหลักๆก็คือ “Default Risk” หรือความเสี่ยงเบี้ยวหนี้ยังไงล่ะ

พี่ทุยว่าก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะที่จะให้ประชาชนคนธรรมดาแบบเราไปดูว่าบริษัทมหาชนที่เราจะไปลงทุนแบบเป็นเจ้าหนี้มีความเสี่ยงเบี้ยวหนี้เป็นยังไงบ้าง ดังนั้นก็เลยมีบริษัทหลักๆในไทย 2 บริษัทที่จะคอยให้ Credit Rating กับทางบริษัทหรือตราสารหนี้ที่เราลงทุนนั้นๆ ก็คือ TRIS กับ FITCH นั่นเอง

"Default Risk" คืออะไร

โดยเราสามารถเลือกลงทุนได้จาก Credit Rating ที่ทาง TRIS และ FITCH ให้ไว้ก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเลือกลงทุนตราสารหนี้หรือการลงทุนแบบเป็นเจ้าหนี้ได้ดีมากขึ้น ยิ่งอยู่ใกล้ AAA มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมี Default Risk ต่ำนั่นเอง 

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile