BEEF BRIEF EP1 | การแก้วิกฤตการเงินภายใน 2 ปี ของสวีเดน

BEEF BRIEF EP1 | การแก้ “วิกฤตการเงิน” ภายใน 2 ปี ของสวีเดน

 

ฉบับย่อ

  • สวีเดนเป็นประเทศที่จัดการกับ “วิกฤตการเงิน” ได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ถึงขนาดที่ว่า ถ้าเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นมา “Swedish Way” จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: