Stock JourNoey EP1 | “หุ้น” คืออะไร ? อยากเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น ต้องทำยังไง ?

Stock JourNoey EP1 | “หุ้น” คืออะไร ? อยากเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น ต้องทำยังไง ?

 

ฉบับย่อ

  • Stock JourNoey เรื่องเล่าสนุก ๆ ที่ได้จากการเจอนู้นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้น โดย เนย ธนพร เจียรนัยกุลวานิช

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: