BEEF BRIEF EP13 | “วิกฤตการเงินอาร์เจนตินา” ทำไมเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

BEEF BRIEF EP13 | “วิกฤตการเงินอาร์เจนตินา” ทำไมเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก

 

ฉบับย่อ

  • “วิกฤตการเงินอาร์เจนตินา” เป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก ช่วงเวลา 33% ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมา เศรษฐกิจอาร์เจนตินาอยู่ในช่วงถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานานจากการใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ และการแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินอย่างต่อเนื่อง จนเงินเปโซอ่อนค่าอย่างหนัก และเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: