“Digital Face to Face” การปรับตัวของธุรกิจประกันในช่วงโควิด-19

“Digital Face to Face” การปรับตัวของธุรกิจประกันในช่วงโควิด-19

4 min read  

ฉบับย่อ

 • ธุรกิจประกันได้รับผลจาก Social Distance ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน และมีการปรับเปลี่ยนเป็น “Digital Face to Face” คือการซื้อประกันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงจากโควิด-19
 • การขายประกันผ่าน “Digital Face to Face” มีข้อกำหนดหลายประการ โดยจะมีการบันทึก ภาพหรือเสียงกับลูกค้า มีระบบจัดเก็บข้อมูลการเสนอขาย ต้องมีการยืนยันเอกสารรายละเอียดข้อมูลผ่านช่องทาง E-mail, Application หรือ SMS
 • ถึงแม้ Digital Face to Face จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของโควิด-19 เป็นหลัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนเป็นการปลดล็อคกำแพงครั้งใหญ่จากเดิมที่เคยมี เรียกได้ว่าเป็น New Normal ใหม่ของประกันเลยก็ว่าได้

 


รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Phatra Leasing"
"Phatra Leasing"

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนั้น ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทประกันก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่ได้รับผลกระทบ เพราะธุรกิจประกันนั้นส่วนใหญ่ต้องมีการพบปะเพื่อทำความเข้าใจสินค้าและเซ็นสัญญาเก็บเป็นหลักฐานอย่างถูกต้อง แต่เมื่อโควิด-19 เข้ามาทำให้ทุกคนต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือที่เรียกกันว่า Social Distance ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงเลยทั้งตัวลูกค้าเองไม่ว่าจะไปเจอตัวแทนประกันหรือไปซื้อประกันที่ธนาคาร ต่างก็ได้รับความกังวลและมีหลายเคสที่ติดโควิด-19 จากการทำธุรกรรมซื้อประกัน บริษัทประกันและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงเริ่มขยับตัวและเสนอทางออกด้วยการเสนอการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “Digital Face to Face” เพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ ให้คนไทยสามารถซื้อประกันเพื่อได้รับความคุ้มครองได้อย่างปลอดภัย และยังมีระบบที่ควบคุมให้ลูกค้ามีหลักฐานและปลอดภัยจากการซื้อประกันอีกด้วย

“Digital Face to Face” คืออะไร ?

โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะซื้อประกันต้องติดต่อตัวแทนประกัน หรือ ติดต่อนายหน้าผ่านธนาคารเพื่อเข้าทำการซื้อ แต่การซื้อแบบนี้ คือระบบที่เราสามารถซื้อประกัน โดยใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวกลางและใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐาน เช่นการซื้อผ่านระบบ Phone Call, Video Call, Line Call, Line หรือผ่านทาง E-Mail 

ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่รัดกุมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ซื้อมีดังนี้

1.  สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ Face to Face ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการบันทึก ภาพหรือเสียงกับลูกค้า

2. บริษัทประกันภัยต้องมีความพร้อมในการทำระบบจัดเก็บข้อมูลการเสนอขาย

3. การเสนอขายต้องมีการบันทึกภาพหรือเสียง โดยใช้เอกสารประกอบการขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น และต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะแนะนำกรมธรรม์ที่เหมาะกับความเสี่ยงและการชำระเบี้ยของลูกค้า

4. หากลูกค้าสนใจทำประกัน ต้องมีการยืนยันเอกสารรายละเอียดข้อมูลผ่านช่องทาง E-mail, Application หรือ SMS โดยลูกค้าใช้ภาพบัตรประชาชนและหลักฐานการชำระเบี้ย ยืนยันความถูกต้อง และทางฝ่ายประกันต้องออกเอกสารรับเงินโดยทันที

5. เมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัย จะเริ่มนับระยะเวลาขอยกเลิกกรมธรรม์ทันที (Free look Period) บริษัทต้องออกกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ผู้เอาประกัน สามารถรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

6. เมื่อส่งมอบกรมธรรม์เรียบร้อย บริษัทต้องโทรศัพท์ไปยืนยันภายใน 7 วัน (Confirmation Call) ลูกค้าสามารถยกเลิกและได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 30 วัน

สรุปแล้วก็จะเป็นการซื้อประกันที่สะดวกขึ้นไม่ต้องนัดปะพบกัน แต่ก็จะมีรายละเอียดสิ่งที่ต้องบันทึกกับเอกสารที่มากขึ้นตามมาด้วย เพราะส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลัก ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อนั่นเอง

สิ่งที่ลูกค้าต้องระวังเวลาซื้อประกันแบบ Digital Face to Face

ในระหว่างซื้อประกันแบบนี้นั้น นอกจากแบบประกันที่เราต้องทำความเข้าใจรายละเอียดแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่เราต้องตรวจเช็คความถูกต้องด้วยดังนี้

1. รายละเอียดประกันที่ซื้อ
2. ใบอนุญาตของตัวแทน – ตรวจสอบชื่อ เลขใบอนุญาต และวันที่หมดอายุได้ที่นี่ คลิก
3. ค่าเบี้ยประกัน
4. เอกสารรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากบริษัทประกัน

ประกันบางแบบที่ยังไม่สามารถซื้อผ่าน Digital Face to Face

ด้วยระบบนี้ได้รับการควบคุมจาก คปภ. แต่ในตลาดประกันแล้วยังมี Product บางตัวของประกันที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ก่อน ทำให้ Product อย่าง Unit Link (ประกันควบการลงทุน) และ Universal Life โดยแบบทั้งสองนั้นมีการแบ่งเงินการลงทุนเข้ามาเกี่ยว ทำให้มีหน่วยกำกับถึง 2 หน่วยงานคือ คปภ. และ กลต. และปัจจุบันยังไม่ได้รับการยินยอมจากฝ่ายกลต. จึงยังไม่สามารถซื้อขายผ่านระบบนี้ได้ในขณะนี้

New Normal ของการขายประกันที่กำลังปรับเปลี่ยนไป

ถึงแม้การซื้อประกันแบบใหม่นี้จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของโควิด-19 เป็นหลัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เหมือนเป็นการปลดล็อคกำแพงครั้งใหญ่จากเดิมที่เคยมี จากการที่เราต้องเจอกันนั่งคุยทำความเข้าใจสินค้าประกัน ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการให้ข้อมูลแบบไม่เจอหน้ากัน และก็ตกลงเลือกซื้อสินค้า มีรายละเอียดซับซ้อนโดยไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้

การทำงานติดต่อสื่อสารออนไลน์ที่มากขึ้นจากผลโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปหลายอย่างมาก อย่างการสั่งอาหาร Delivery ที่เคยใช้กันอยู่ ก็เริ่มกลายเป็นสิ่งจำเป็นหรือสิ่งหลักในชีวิตประจำวันกันไปแล้ว ธุรกิจประกันก็อาจเปลี่ยนไปเช่นกัน เพื่อลดความยุ่งยากและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งตัวลูกค้าและฝ่ายขายเอง

สุดท้ายนี้ถึงแม้ประกันจะปลดล็อคให้ซื้อง่ายขึ้น แต่ประกันก็ยังถือว่าเป็น Complex Products (สินค้าที่มีรายละเอียดซับซ้อน) การมีคนคอยบริการหรือให้คำแนะนำก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น โอกาสที่ในอนาคตเราจะสามารถเลือกซื้อออนไลน์แบบกดเองได้นั้นก็อาจจะยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
ปี 2021 Money Buffalo "รับสมัครงาน"
ปี 2021 Money Buffalo "รับสมัครงาน"

7 Comments

 • Myronseame

  online dating sites [url="http://datingfreetns.com/?"]free personal ads online [/url]
 • JavierBlifs

  tinder online , how to use tinder [url="http://tinderentrar.com/?"]tinder login[/url]
 • JavierBlifs

  how to use tinder , tinder app [url="http://tinderentrar.com/?"]tinder date [/url]
 • Rqhfyl

  cialis cheapest - superatad.com cialis 40 mg generic
 • Wbqzzo

  duloxetine australia price - duloxetine 60 buy generic cymbalta
 • Qghbki

  where to buy levothyroxine online - levothyroxine 150 mcg tablet buy synthroid cheap
 • Wqxbjr

  buy amoxicillin 500 mg canada - site amoxicillin for sale in us

Leave a Reply

error: