[สรุป] มาตรการ "ช็อปช่วยชาติ 2561" แบบเข้าใจง่ายๆ

[สรุป] มาตรการ “ช็อปช่วยชาติ 2561” แบบเข้าใจง่ายๆ

 

ฉบับย่อ

  • สรุป “ช็อปช่วยชาติ 2561” สามารถช็อปได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 ลดหย่อนภาษีจากสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ (1) ยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน (2) หนังสือและ e-book (3) สินค้า OTOP
  • มีการปรับเปลี่ยนมาตรการเพื่อลดการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนใหญ่ เปลี่ยนเป็นสนับสนุนแก้ปัญหายาง ยกระดับการอ่านของคนไทย และ สนับสนุนสินค้า OTOP แทน
  • มีการเปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมที่จะต้องเป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทที่จด VAT เท่านั้น แต่ในครั้งนี้สามารถนำใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของบริษัทที่ไม่ได้จด VAT มาใช้ได้
  • สามารถนำมาลดหย่อนรายได้สูงสุด 15,000 บาท โดยส่วนที่จะลดหย่อนได้ขึ้นกับฐานรายได้ของแต่ละบุคคล โดยตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 จะสามารถลดหย่อนได้ทั้ง 2 ปี แต่ยอดทั้ง 2 ปี ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing

เป็นปีที่ 4 แล้วกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ 2561” หลังจากที่รอกันมานาน ปีนี้ช็อปช่วยชาติสามารถซื้อของได้ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 แต่มีการเปลี่ยนกฏเกณฑ์สินค้าที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ จะมีอะไรบ้าง พี่ทุยจะอธิบายให้ฟังเอง

“ช็อปช่วยชาติ 2561” อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง ?

ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ จากเดิมที่สามารถนำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศไม่เกิน 15,000 บาท ปัจจุบันยังซื้อได้ 15,000 บาท เหมือนเดิม แต่จำกัดการซื้อสินค้าได้เพียงแค่ 3 ประเภทเท่านั้น เพื่อเจาะจงสนับสนุนสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นหลัก ได้แก่

  1. สินค้าประเภทยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน โดยวัตถุดิบยางต้องมาจากประเทศไทย
  2. สินค้าประเภทหนังสือและ e-Book (หนังสือออนไลน์) ไม่รวมหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
  3. สินค้า OTOP จากผู้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน โดยจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้

ทำไม ช็อปช่วยชาติ ต้องเปลี่ยน ?

เนื่องจากมีเสียงวิพากย์วิจารณ์การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเก่านั้นเอื้อให้แก่นายทุน อย่างเจ้าของห้างสรรพสินค้า มากกว่าที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน หรือผู้ประกอบการรายย่อย เพราะช็อปช่วยชาติแบบเก่านั้นมีข้อกำหนดที่สนับสนุนเป็นวงกว้างทั้งสินค้าและบริการ โดยมูลค่าการใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นเป็นสินค้าในห้างสรรพสินค้า ค้าปลีกเป็นหลัก ดังนั้นกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังจึงนำเสนอสินค้าทั้ง 3 ประเภท ที่เจาะจงมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยอุตสาหกรรมยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางตกต่ำ และปัญหาสต็อกยางล้นเพื่อระบายยางออกมากกว่า 6,000 ตัน อีกทั้งยกระดับคุณภาพคนไทยสนับสนุนให้คนอ่านหนังสือตามที่เคยหารือไว้กับกระทรวงวัฒนธรรม และ อุดหนุนสินค้าชุมชนอย่างสินค้า OTOP มากกว่าการสนับสนุนนายทุนใหญ่เป็นหลัก

ช็อปช่วยชาติ 2561 ใช้อะไรเป็นหลักฐานบ้าง ?

ในปีนี้ค่อนข้างเปิดกว้างขึ้นเพราะสินค้าที่ไม่ได้จด VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีแต่ก็จะมีรายละเอียดหลักฐานที่ต่างกัน

  • หนังสือ และ e-Book – สามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี มาหักลดหย่อนกับกรมสรรพากรได้เลย
  • สินค้า OTOP – สามารถนำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี มาหักลดหย่อนกับกรมสรรพากรได้ โดยต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
  • ยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน – ต้องใช้ใบกำกับภาษี และ “คูปองหักลดหย่อนภาษี”จากร้านค้า โดยคูปองหักลดหย่อนภาษีนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้คูปอง 1 ใบ ต่อการสนับสนุนเกษตกรผู้ปลูกยางพารา 1 เส้น โดยคูปองนั้นจะมี ตราของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กำกับอยู่

ช็อปช่วยชาติ 2561 ลดภาษีได้เท่าไหร่ ?

พี่ทุยได้ยินหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 15,000 บาทนั้นไม่ใช่สามารถลดภาษี 15,000 บาทได้เลย แต่ 15,000 บาท จะไปทำให้ฐานรายได้ของเราลดลง ทำให้เราเสียภาษีน้อยลงตามฐานนั่นเอง ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าตามเงื่อนไขนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยมูลค่าการซื้อสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยจาก 15,000 บาทนั้น เราจะสามารถลดภาษีได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของเราอยู่ที่ฐานภาษีเท่าไหร่นั่นเอง

หากซื้อสินค้าเต็มสิทธิ 15,000 บาท รายละเอียดของเงินคืนภาษีสูงสุดที่จะได้รับเป็นดังนี้

[สรุป] มาตรการ "ช็อปช่วยชาติ 2561" แบบเข้าใจง่ายๆ

โดยรายได้สุทธิ คือ รายได้หลังจากหักตัวลดหย่อนอื่นๆแล้ว ดังนั้น อาจมีคลาดเคลื่อนหากมีค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีเยอะ แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาของช็อปช่วยชาตินั้นคร่อมเกี่ยว 2 ปี ดังนั้นหากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีการซื้อเกิดขึ้นในวันของปีใด จะสามารถยื่นได้เฉพาะของปีนั้นๆ เช่น หากซื้อสินค้าในปี 2561 ราคา 5,000 บาท และซื้อสินค้าในปี 2562 ราคา 10,000 บาท จะสามารถลดหย่อนรายได้ในปี 2561 จำนวน 5,000 บาท และลดหย่อนรายได้ในปี 2562 จำนวน 10,000 บาท โดยตลอดโครงการทั้ง 2 ปีซื้อได้มากที่สุดในคือ 15,000 บาทนั่นเอง (รวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) จะเลือกใช้สิทธิลดหย่อนแค่ปีนี้ปีเดียว หรือจะใช้สิทธิทั้ง 2 ปีก็ได้ แต่ต้องใช้ในวงเงินเดียวกัน สำหรับใครที่จะใช้เต็มสิทธิลองคำนวณดูว่าปีไหนรายได้เยอะกว่าก็อาจจะเลือกใช้ในปีนั้นได้นั่นเอง

ถือว่าเป็นมาตรการดีๆที่เข้ามาช่วยคนไทยอีกปี แม้จะจำกัดสิทธิให้แคบลงแต่ก็เป็นส่วนช่วยให้เกษตรกรยางผ่านพ้นปัญหาราคายางไปได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการอ่านและสินค้า OTOP ของไทย แทนการเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนจับจ่ายโดยตรงสนับสนุนนายทุนใหญ่ ส่วนใครที่จะซื้อสินค้าช็อปช่วยชาติทั้งทีก็อย่าลืมเก็บหลักฐานกันให้ดีๆ ไหนๆสนับสนุนสินค้าไทยแล้วจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ภาษีที่รัฐให้ไป เดี๋ยวหาว่าพี่ทุยไม่เตือนนะ..

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM
error: