Underweight

เรามักจะเห็นคำนี้ในบทวิเคราะห์ต่างๆ โดยเราจะเห็นคำว่า UW หรือ Underweight ในกรณีที่นักวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์หนึ่งน่าจะปรับลงตัวลงด้วยปัจจัยต่างๆ

การให้สัญลักษณ์ UW หรือ Underweight ก็คือเราสามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวออกไปบางส่วนแล้วถือเงินสดแทนหรือสามารถเอาเงินดังกล่าวไปกระจายซื้อสินทรัพย์อื่นๆในพอร์ตแทน