Bull Market

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

คือ ตลาดที่กำลังเป็นขาขึ้น เวลาที่เราดูกราฟแล้ว “ราคากำลังขึ้น” จะเป็นเหมือนลักษณะของกระทิงที่กำลังขวิดขึ้น

error: