Bull Market

คือ ตลาดที่กำลังเป็นขาขึ้น เวลาที่เราดูกราฟแล้ว “ราคากำลังขึ้น” จะเป็นเหมือนลักษณะของกระทิงที่กำลังขวิดขึ้น

error: