ตราสารหนี้คืออะไร

“ตราสารหนี้” คืออะไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ?

1 min read  

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing

“ตราสารหนี้” คืออะไร ?

“ตราสารหนี้” คือ สิ่งที่กิจการออกให้กับผู้ลงทุนเพื่อแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าหนี้ โดยผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับก็คือ “ดอกเบี้ย” (Interest) และเมื่อครบอายุตามที่กำหนดก็จะได้รับเงินต้นคืน โดยสถานะของผู้ลงทุนจะถูกเรียกว่า “เจ้าหนี้” และบริษัทหรือกิจการจะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” หลาย ๆ ครั้งตราสารหนี้ก็ถูกเรียกว่าสัญญาเงินกู้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้เช่นกัน

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่จะถูกกำหนดในตราสารหนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทหรือลูกหนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน ยิ่งมีความมั่นคงมาก โอกาสเบี้ยวหนี้จะต่ำ ก็สามารถกำหนด “อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง” ได้

แต่ถ้าบริษัทมีความเสี่ยงที่สูงมากกว่าทั่วไปก็จำเป็นต้องกำหนด “อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น” เพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดูความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของกิจการได้จาก “อันดับเครดิต (Credit Rating)” ยิ่งมีอันดับเครดิตที่สูงยิ่งแปลว่ามีความมั่นคงสูงนั้นเอง

ซึ่งประเภทของตราสารหนี้นั้นก็มีหลากหลาย โดยชื่อของตราสารหนี้นั้นส่วนใหญ่จะแบ่งไปตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี้เป็นหลัก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเราจะเรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล” ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเราจะเรียกว่า “หุ้นกู้”

การลงทุนใน “ตราสารหนี้” ก็มีความเสี่ยงเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงในการเปลี่ยนตราสารหนี้เป็นเงินสดนั้นทำได้ยาก
 • ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ (Credit/Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะถูกเบี้ยวหนี้
 • ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest rate Risk) คือ ความเสี่ยงเมื่อดอกเบี้ยขึ้นแล้วราคาตราสารหนี้จะลง
 • ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ (Inflation Risk) คือ ความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยที่แท้จริงจะได้น้อยลง

จะเห็นได้ว่าการลงทุนในตราสารหนี้เองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนนะ

ติดตามคำศัพท์การเงินอื่น ๆ ได้ที่นี่

รับชมวิดีโอเรื่องสินทรัพย์การเงิน แบบเข้าใจง่าย ๆ"สินทรัพย์การเงิน" มีอะไรบ้าง

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

4 Comments

 • Myronseame

  good free dating sites [url="http://stfreeonlinedating.com/?"]personals free [/url]
 • JavierBlifs

  what is tinder , tinder website [url="http://tinderentrar.com/?"]tider [/url]
 • JavierBlifs

  what is tinder , tinder date [url="http://tinderentrar.com/?"]tinder app [/url]
 • JavierBlifs

  tinder online , tinder dating app [url=http://tinderentrar.com/]http://tinderentrar.com/[/url]

Leave a Reply

error: