บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

4 min read  

ฉบับย่อ

  • กฎหมายใหม่ฉบับล่าสุดที่ออกมา ระบุชัดเจนเลยว่า ถ้าใครจะบริจาคเพื่อการศึกษาต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation เท่านั้นถึงจะได้สิทธิ “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า”
  • สามารถบริจาคได้ทั้ง โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถานทุกศาสนา และ องค์กรสาธารณกุศล พี่ทุยรวบรวมมาให้ 10 สถานที่ที่สามารถบริจาคแล้วได้ “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” แถมยังได้บุญอีกด้วย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100

กฎหมายใหม่ฉบับล่าสุดที่ออกมา ระบุชัดเจนเลยว่า ถ้าใครจะบริจาคเพื่อการศึกษาต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Donation เท่านั้นถึงจะได้สิทธิ “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” สามารถบริจาคได้ทั้ง โรงพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถานทุกศาสนา และ องค์กรสาธารณกุศล พี่ทุยรวบรวมมาให้ 10 สถานที่ที่สามารถบริจาคแล้วได้ “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” แถมยังได้บุญอีกด้วย

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ได้อย่างไร ?

บริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์

1. สแกนผ่าน QR Code / Barcode
2. แสดงความประสงค์ให้ ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพกร

บริจาคด้วยเงินสด

1. ผู้บริจาคแจ้งเลขประจำตัวประชาชนให้บันทึกข้อมูลบนระบบ
2. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation ผ่าน www.rd.go.th

ประโยชน์ของการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

สำหรับผู้บริจาค
1. ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
2. ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
3. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

สำหรับหน่วยรับบริจาค

1. ไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
2. ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน
4. เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

มาเริ่มดูกันเลยว่าบริจาคที่ไหนบ้างถึงสามารถ “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า”

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

1. โรงพยาบาลราชวิถี

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. ซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ กับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”

2. ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง รองรับกว่า 1,500,000 ชีวิตต่อปี ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่อาจลืม”

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?2. สภากาชาดไทย

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. จัด “โครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด โดยมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด

2. เพื่อสมทบทุนจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

3. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนผู้ป่วยอนาถา

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. เพื่อสบทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และเป็นกำลังใจให้หมอ ให้พยาบาล

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

5. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ผ่านช่องทางบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

6. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

หน้าที่ของเงินบริจาค

สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปราศจากโรคภัย สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการบริหารฯ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการผ่าตัดหัวใจ
2. โครงการหัวใจสัญจร
3. โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน
4. โครงการอาหารไทยหัวใจดี
5. โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ
6. โครงการหลัก 3 อ.ดีต่อใจ

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

7. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. ระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2. สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ” เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ ”

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. เพื่อจัดกิจกรรมระลึกถึงบทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพหรือจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

9. กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. ระดมทุนจากการบริจาคเพื่อจ่ายให้แก่ ผู้สูงอายุตามมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

บริจาคเงินที่ไหน “ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า” ?

10. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย

หน้าที่ของเงินบริจาค

1. เพื่อสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นส่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆเพื่อควอริไฟ ในการแข่งขันพาราลิมปิก

2. สนับสนุนโครงการสร้างต้นกล้าเหล่านักกีฬาคนพิการ ต่อยอดให้ในอนาคตเราจะมีนักกีฬาในรุ่นต่อไป

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"เปิดบัญชี Windsor Broker"
"เปิดบัญชี Windsor Broker"

20 Comments

Leave a Reply

error: