"การเพิ่มทุน" คืออะไร ทำไมนักลงทุนต้องสนใจ ?

“การเพิ่มทุน” คืออะไร ทำไมนักลงทุนต้องสนใจ ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • การเพิ่มทุน คือ การเรียกระดมเงินรูปแบบหนึ่งที่เป็นการเรียกเงินเพิ่มจากผู้ถือหุ้น โดยจะแบ่งออกเป็น “การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering หรือ RO)” และ “การเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP)”
  • การเพิ่มทุนส่งผลทั้งในด้านดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปทำอะไร แต่ผลกระทบที่นักลงทุนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในระยะสั้นคือ การลดลงของกำไรต่อหุ้น ซึ่งถูกกระทบจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทเอาไปลงทุนแล้วเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคตได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สำหรับใครก็ตามที่ลงทุนในตลาดหุ้นจะต้องเคยได้ยินคำหนึ่งกันแน่ ๆ นั่นคือ “การเพิ่มทุน” อย่างช่วงปีนี้ หุ้นไทยหลายตัวที่ประกาศเพิ่มทุน ได้แก่ GULF, AMATA, BCPG, JMART

พี่ทุยขอพูดในเชิงทฤษฎีก่อนสักหน่อย การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อหุ้นใน 3 ด้านหลัก ๆ

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Share Dilution)

โดยเฉพาะถ้าเป็นการเพิ่มทุนที่กำหนดให้กับนักลงทุนรายใหม่ สัดส่วนการถือครองของนักลงทุนรายเดิมก็จะลดลง เช่น บริษัทที่เราถืออยู่มีหุ้นทั้งหมด 100 ล้านหุ้น เราถืออยู่ 5% ถ้าบริษัทเพิ่มทุนอีก 50 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ สัดส่วนการถือครองของเราก็จะลดลงเหลือ 3.33% โดยทันที 

2. ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earning-per-Share Impact)

พูดง่าย ๆ ก็คือ การเพิ่มจำนวนหุ้นเข้ามาก็เหมือนกับการเพิ่มคนที่มาแชร์ส่วนแบ่งกำไรของบริษัท ถ้ากำไรของบริษัทเท่าเดิม กำไรต่อหุ้น (ที่แต่ละคนจะได้รับ) ก็ย่อมลดลงไปโดยปริยาย

3. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Stock Price Impact)

เป็นผลสืบเนื่องอย่างหนึ่งจากการที่กำไรต่อหุ้นลดลง ราคาหุ้นก็มักจะลดลงไปเช่นกัน ทำให้ในแง่มุมของนักลงทุนถ้าไม่เพิ่มทุนตามที่บริษัทเรียกร้องก็จะทำให้เสียผลประโยชน์ไป 

พอฟังผลกระทบ 3 ด้านแล้วดูเหมือนว่า การเพิ่มทุนไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายหรือมีเพียงผลกระทบในด้านลบต่อหุ้นเพียงอย่างเดียว การจะพิจารณาว่าหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนนั้นเหมาะสมหรือไม่ อาจจะต้องกลับมาเริ่มต้นจากการดูวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

“การเพิ่มทุน” แบ่งเป็น 2 แบบ คือ Right Offering (RO) และ Private Placement (PP)

โดยทั่วไป พี่ทุยว่าเรามักจะคุ้นชินกันอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ “การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering หรือ RO)” และ “การเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement หรือ PP)” ซึ่งการทำ PP มักจะส่งผลกระทบมากกว่า เพราะจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามาแบ่งกำไรของบริษัท

แต่ในบางครั้งจะเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบ PP ก็ส่งผลดี หากนักลงทุนที่เข้ามาสามารถสร้างประโยชน์กับบริษัทได้มากกว่าแค่ให้เงินทุน เช่น ให้เทคโนโลยี ให้ช่องทางจัดจำหน่าย หรือช่วยให้โครงการสำเร็จได้ง่ายขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มทุนอาจแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก คือ เพื่อขยายธุรกิจ เพื่อชำระหนี้ เพื่อล้างขาดทุนสะสม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

การเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจและสร้างการเติบโต ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการนำไปชำระหนี้ หากภาระดอกเบี้ยสูงก็จะช่วยให้ต้นทุนในการทำธุรกิจลดลงได้ หรือง่าย ๆ ว่า เป็นการทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินการดีขึ้นในอนาคตนั่นเอง 

ส่วนการล้างขาดทุนสะสมอาจจะดีในแง่ที่บริษัทกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ก็เป็นการใช้เงินไปแก้ปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้ว ขณะที่การเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ดูจะเป็นการใช้ต้นทุนของเงินทุนที่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ 

ก่อนหน้านี้ Siamquant เคยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาของหุ้นที่ประกาศเพิ่มทุนในอดีตที่ผ่านมา ระหว่างปี 2009 – 2018 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นมักมีผลตอบแทนติดลบอย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่มีการเพิ่มทุน 

และสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้และนักลงทุนควรระมัดระวัง คือ “บริษัทที่มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเฉลี่ย 4 ไตรมาสย้อนหลังติดลบ” เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทมีโอกาสสูงที่จะไม่สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ขาดทุนสะสมได้และอาจต้องเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นฝันร้ายของนักลงทุนเลย 

“การเพิ่มทุน” จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างไร คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของผลตอบแทนที่บริษัทจะสามารถทำได้ในอนาคต แม้ราคาหุ้นจะถูกกระทบในระยะสั้น แต่ถ้าบริษัททำได้จริง ราคาหุ้นก็จะฟื้นกลับมาได้เอง แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เพิ่มทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า การหนีห่างจากหุ้นเหล่านี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำมากกว่า

แต่ถ้าหุ้นตัวไหนประกาศว่าจะเพิ่มทุนขึ้นมา ราคาหุ้นมีอันจะต้องปรับตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าให้นักลงทุนรู้มาก่อน การบริหารความรู้สึกและความคาดหวังของนักลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มทุน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: