Podcast EP9 | ลงทุนคอนโด 0 บาท เป็นไปได้จริงหรอ ?

Podcast EP9 | ลงทุน “คอนโด 0 บาท” เป็นไปได้จริงหรอ ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • การลงทุนคอนโด 0 บาท คือ การที่เรากู้เงินธนาคาร 100% เพื่อซื้อคอนโด ไม่มีการวางดาวน์แม้แต่บาทเดียว
  • ถึงแม้จะไม่วางเงินดาวน์เลย แต่การซื้อขายคอนโดก็ยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะต่าง ๆ ที่เราต้องจ่ายล่วงหน้าอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นค่าทำสัญญา เงินจอง ค่าธรรมเนียมโอน ค่าส่วนกลาง ฯลฯ
  • ยิ่งเรากู้เยอะก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมาก ในเวลาที่เราหาคนเช่าไม่ได้จะยิ่งทำให้กระแสเงินสดในแต่ละเดือนเราติดลบได้ง่ายมากขึ้น

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast


Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: