Podcast EP 3 | บทเรียนที่ได้จากวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 40

Podcast EP3 | บทเรียนที่ได้จากวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 40

4 min read  

ฉบับย่อ

 • ก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงมากกว่า 15%
 • เมื่อก่อนประเทศไทยได้อานิสงค์จากที่เงินเยนแข็งค่า ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตจากญี่ปุ่น ทำให้เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 • จุดเริ่มต้นของวิกฤตทางการเงินก็คือ (1) “การเปิดเสรีทางการเงิน” ทำให้มีการกู้เงินจากต่างประเทศมาปล่อยกู้ต่อให้กับคนในประเทศ และ (2) การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่
 • เมื่อเจอการเก็งกำไรในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทำให้เกิดสภาวะ “ฟองสบู่” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • จากนั้นเจอผลกระทบจากจีนทำให้ไทยส่งออกได้น้อยลงทำให้เจ้าหนี้ต่างประเทศเริ่มทยอยเรียกเงินคืน ทำสภาพคล่องไทยแย่ลง
 • ประเทศไทยเจอโจมตีค่าเงิน เพราะนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทำให้วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ไทยปล่อยลอยตัวค่าเงินจากเดิน 25 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ กลายเป็น 56 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในคืนเดียวจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป
 • สุดท้ายไทยได้รับการช่วยเหลือวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งนี้จาก IMF

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset "กองทุน"
Krungsri Asset "กองทุน"

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

2 Comments

 • Myronseame

  free adult dating [url="http://freedatingste.com/?"]free dating sites [/url]
 • JavierBlifs

  tinder app , tinder dating app [url="http://tinderentrar.com/?"]tinder app [/url]

Leave a Reply

error: