Podcast EP7 | ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ก็ได้ ?

Podcast EP7 | ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงพิมพ์เงินออกมาเท่าไหร่ก็ได้ ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • สิ่งที่ทำให้ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้นั้นก็เพราะว่าปี 1971 Richard Nixon มีการประกาศยกเลิกความผูกพันธ์ระหว่างค่าเงินดอลลาร์และทองคำ
  • ความแตกต่างของดอลลาร์กับค่าเงินอื่น ๆ ที่เกิด Hyperinflation อย่างเวเนซุเอลาและซิมบับเว นั่นก็คือ Demand ของเงินดอลลาร์ที่สูงกว่าค่าเงินประเทศอื่น ๆ
  • สินค้าต่าง ๆ ในตลาดโลกอย่างทองคำ น้ำมัน แร่ต่าง ๆ เราซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ทั้งนั้น เวลาที่เราอยากได้สินค้าเหล่านั้นเราต้องแลกดอลลาร์ก่อนเสมอ

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Money Buffalo TikTok"
"Money Buffalo TikTok"

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน
คอร์สการเงินออนไลน์ คอร์สลงทุน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: