Decentralized Finance "DeFi"

Podcast EP81 | “DeFi” ระบบการเงินใหม่ที่เกิดมาเพื่อฆ่าระบบธนาคาร

 

ฉบับย่อ

  • DeFi หรือ Decentralized Finance ระบบการเงินไร้ตัวกลาง ที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้โดยไม่ต้องอาศัยธนาคารอีกต่อไป
  • DeFi ทำงานด้วยบนระบบ Blockchain ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามา Disrupt ระบบต่าง ๆ ทั่วโลก

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset "กองทุน"
Krungsri Asset "กองทุน"

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM
error: