Podcast EP100 | จุดกำเนิดของ "Money Buffalo" เล่าเรื่องการเงินให้เข้าใจง่าย

Podcast EP100 | จุดกำเนิดของ “Money Buffalo” เล่าเรื่องการเงินให้เข้าใจง่าย

 

ฉบับย่อ

  • และแล้วก็มาถึงวันที่ Podcast ครบ 100 ตอน เป็นที่เรียบร้อย เลยขอเป็นตอนพิเศษ มาพูดคุยกันแบบสบาย ๆ บอกเล่าจุดกำเนิดของ Money Buffalo กันว่าเป็นใครมายังไง
  • หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป พี่ทุยชวนมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
error: