Podcast EP37 | "เล่นหุ้น" อย่างไร ให้ผ่านวิกฤตปี 2020 feat. ลงทุนศาสตร์

Podcast EP37 | “เล่นหุ้น” อย่างไร ให้ผ่านวิกฤตปี 2020 feat. ลงทุนศาสตร์

 

ฉบับย่อ

  • วิกฤต Covid-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยต้องใช้ Circuit Breaker กันอย่างต่อเนื่อง
  • นักลงทุนพื้นฐานต้องประเมินมูลค่าหุ้นให้ได้ แล้วถ้าราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่ามูลค่าการเข้าซื้อก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
  • นักลงทุนสายเทคนิคต้องทำตามวินัยของตัวเอง ซื้อเมื่อเกิด “Buy Signal” และขายเมื่อเกิด “Sell Signal” ตามระบบของตัวเอง
  • ในสภาวะที่ตลาดผันผวน การตัดอารมณ์ในการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และ ณ เวลานี้นักลงทุนส่วนใหญ่สอบตกเรื่องนี้กันอย่างไม่ต้องสงสัย

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: