Stock JourNoey EP4 | คำถามจากมือใหม่ “เราควรเลือกซื้อหุ้นจากอะไร” ?

Stock JourNoey EP4 | คำถามจากมือใหม่ “เราควรเลือกซื้อหุ้นจากอะไร” ?

 

ฉบับย่อ

  • Stock JourNoey เรื่องเล่าสนุก ๆ ที่ได้จากการเจอนู้นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้น โดย เนย ธนพร เจียรนัยกุลวานิช

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: