Podcast EP 5 | เตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

Podcast EP5 | เตรียมรับมือ “วิกฤตเศรษฐกิจ” ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

3 min read  

ฉบับย่อ

  • วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีต้นเหตุมาจากหนี้ที่ทั้วโลกร่วมกันก่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี ค.ศ. 2009
  • ช่วงที่ผ่านมาหลังก่อหนี้เป็นช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาลง ทำให้ก่อหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ แต่พอช่วงหลังมานี้มีการปรับดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะจ่ายหนี้ไม่ไหวอีกต่อไป
  • การเตรียมตัวที่ดีที่สุดในครั้งนี้ คือ การลดภาระหนี้ให้ได้มากที่สุดและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำ

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: