Podcast EP56 | จะมีผลอะไรมั้ย ? ถ้า "ดอกเบี้ยต่ำ" นานเกินไป

Podcast EP56 | จะมีผลอะไรมั้ย ? ถ้า “ดอกเบี้ยต่ำ” นานเกินไป

 

ฉบับย่อ

  • US Treasury Yield กำลังอยู่ในจุดที่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ จากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทั่วโลก
  • ดอกเบี้ยในระดับต่ำอาจจะดูเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ถ้าดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่นานจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

สามารถฟัง Money Buffalo Podcast ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ใช้งานอยู่ คลิกเลย

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

Money Buffalo Podcast

"Money Buffalo Podcast" on JOOX Application


หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: