เจาะลึก 4 ธีมลงทุนจาก Fund Portfolios จาก UOB และ UOBAM

เจาะลึก 4 ธีมลงทุนจาก Fund Portfolios เปลี่ยนเรื่องลงทุนให้กลายเป็นเรื่องง่าย

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

  • เจาะลึก 4 ธีมการลงทุนจาก Fund Portfolios ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง UOB และ UOBAM ที่จะช่วยเปลี่ยนการลงทุนให้กลายเป็นเรื่องง่าย แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ขอแค่รู้เป้าหมายว่าเราต้องการอะไร ก็มีกองทุนแนะนำให้เราสามารถลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเลย
  • ใครที่สนใจเป้าหมายเน้นการ “มีสภาพคล่อง (Liquidity)” ทาง Fund Portfolios แนะนำ “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)” ที่มีระดับความเสี่ยง 1 – เสี่ยงต่ำ
  • รับความเสี่ยงเพิ่มได้อีกหน่อย “เพิ่มโอกาสสร้างความมั่นคง” (Stability) ก็ต้อง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์  – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UQI-N)” ที่มีระดับความเสี่ยง 4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

วันนี้พี่ทุยจะพาทุกคนไปเจาะลึก 4 ธีมการลงทุนของ Fund Portfolios จาก UOB x UOBAM ว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ทำไมถึงเป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่ครบ จบ ในทีเดียว!

แค่ขอให้เรารู้ว่าเป้าหมายการลงทุนเราคืออะไร ก็จะรู้ทันทีว่าต้องลงทุนอะไร โหววว แค่ฟังก็ดูไม่ยากแล้ว ตามพี่ทุยมากันเล้ยยยย

เจาะลึก 4 ธีมการลงทุนของ Fund Portfolios จาก UOB x UOBAM

วันนี้พี่ทุยจะพาทุกคนมาเจาะลึก 4 ธีมการลงทุนจาก Fund Portfolios ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง UOB และ UOBAM 

ที่จะช่วยเปลี่ยนการลงทุนให้กลายเป็นเรื่องง่าย แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ขอแค่รู้เป้าหมายว่าเราต้องการอะไร ก็มีกองทุนแนะนำให้เราสามารถลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเลย

โดยทาง Fund Portfolios เขาจะแบ่งเป้าหมายการเงินออกเป็น 4 เป้าหมายก็คือ 

1.“Liquidity” เป้าหมายเพื่อสภาพคล่อง

กองทุนแนะนำ: TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ระดับความเสี่ยง: 1 – เสี่ยงต่ำ

2.“Stability” เป้าหมายเพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก ไปที่นี่เลย

กองทุนแนะนำ: UQI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ระดับความเสี่ยง 4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

3.“Income” เป้าหมายเพื่อโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดเพิ่ม

กองทุนแนะนำ: UIFT-N  กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วย
ระดับความเสี่ยง 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

4.“Growth” เป้าหมายเพื่อโอกาสในสร้างการเติบโต

กองทุนแนะนำ: UGFT กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

TCMF กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ธีมที่ 1 สำหรับใครที่สนใจเป้าหมายเน้นการ “มีสภาพคล่อง (Liquidity)” ทาง Fund Portfolios แนะนำ “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF)” ที่มีระดับความเสี่ยง 1 – เสี่ยงต่ำ

กองทุนนี้ลงทุนใน “ตราสารหนี้ระยะสั้น” เป็นหลัก สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดมาถือ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 วันทำการนับจากวันขายหน่วยลงทุน (T+1) 

ซึ่ง TCMF จัดตั้งกองทุนมาตั้งแต่ปี 2543 เรียกว่าถ้าหากไปดูผลตอบแทนย้อนหลัง เรียกว่าไม่มีช่วงปีไหนที่ให้ผลตอบแทนติดลบเลยก็ว่าได้ โดยเพื่อน ๆ สามารถเข้าไปดูข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ดังนั้น TCMF  เลยเหมาะกับคนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารเล็กน้อย 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดเงิน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

UQI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์  – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

UQI-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์  - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

มาที่ธีมที่ 2 สำหรับใครที่ต้องการผลตอบแทนเพิ่มอีกนิด รับความเสี่ยงเพิ่มได้อีกหน่อย “เพิ่มโอกาสสร้างความมั่นคง” (Stability) ก็ต้อง “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ควอลิตี้ อินคัม ฟันด์  – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UQI-N)” ที่มีระดับความเสี่ยง 4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนนี้จะนำเงินไปลงทุนต่อให้กองทุนหลักอย่าง United SGD Fund (Class T USD Acc) 

โดยจุดเด่นของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ของตลาดเงิน (Money Market) ตราสารหนี้ระยะสั้น และ เงินฝากธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในรูปสกุล SGD (Singapore Dollar) กองทุนจะมีการลงทุนโดยดูจากปัจจัยพื้นฐานมูลค่าและ Bottom-up โดย สําหรับตลาดสิงคโปร์ เอเชีย และตลาดประเทศเกิดใหม่

ทีมวิเคราะห์เครดิตจะมี การวิเคราะห์และประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรม ธุรกิจ งบการเงิน การจัดการบริษัท ความแข็งแกร่งของเจ้าของกิจการ และโครงสร้างหนี้ เพื่อประเมินเครดิตขององค์กร โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทีม UOB Chief Investment Office (CIO) ของ UOB Bank Singapore

ก่อนจะไปเจาะลึกต่ออีก 2 เป้าหมายและธีมการลงทุนกันต่อ

พี่ทุยอยากจะพาไปรู้จักทีม UOB Chief Investment Office (CIO) ของ UOB Bank Singapore ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor) ของกองทุนหลัก ของธีมที่เหลืออีก 2 ธีม คือ กองทุน UIFT-N และ UGFT

ทีม CIO ของ UOB Bank Singapore  คือทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนกว่า 10 คนที่มีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 15 ปี รวมถึงหัวหน้าทีมนี้มีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth funds) ของสิงคโปร์ด้วย 

การบริหาร Portfolio ของกองทุนหลัก  ทาง UOBAMSG ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก จะมีการทำงานใกล้ชิดกับทางทีม CIO ของ UOB Bank Singapore   โดยทางทีม CIO จะร่วมแชร์มุมมองและให้คำแนะนำเพื่อประเมิน คัดสรรสินทรัพย์การลงทุนที่น่าสนใจ พร้อมกับร่วมประเมินสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการลงทุนและปรับพอร์ตการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาด 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

UIFT-N กองทุนเปิด ยูเต็ด อินคัมฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

UIFT-N กองทุนเปิด ยูเต็ด อินคัมฟันด์ TH - หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

มาต่อกันที่ธีมที่ 3 สำหรับใครที่มีเป้าหมายลงทุนเพื่อ “โอกาสสร้างรายได้ประจำ” (Income) 

แนะนำ “กองทุนเปิด ยูเต็ด อินคัมฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UIFT-N)” ที่มีระดับความเสี่ยง 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

โดยกองทุนนี้จะนำเงินไปลงทุนต่อในกองทุนหลัก United Income Fund – Class T USD Acc ที่เป็น “กองทุนรวมผสม” อัตราส่วนการลงทุนหุ้นและตราสารหนี้อย่างละ 50%* 

*สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

จุดเด่นของกองทุนหลัก

คือการตั้งเป้าหมายสร้างรายได้สม่ำเสมอ พร้อมกระจายความเสี่ยงผ่านสินทรัพย์คุณภาพหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก นอกจากนี้บริหารจัดการแบบ Active ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยมีทีม UOB Singapore CIO เป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

UGFT กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

UGFT กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

และธีมที่ 4 ใครที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อ “การเติบโต” (Growth) แนะนำ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (UGFT)” ที่มีระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง

UGFT ลงทุนในกองทุนหลักคือ United Growth Fund (Class T USD Acc) ที่เน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลกเป็นหลัก พร้อมกับลงทุนตราสารหนี้บางส่วนประมาณ 20-40% ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เพื่อลดผันผวนของพอร์ตลงทุนในภาพรวม 

*สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นเติบโต พร้อมกับการกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมที่น่าจะมีโอกาสเติบโตสูงทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ดี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เจาะลึก 4 ธีมการลงทุนของ Fund Portfolios จาก UOB x UOBAM

พี่ทุยพาไปทำความรู้จัก 4 เป้าหมายและธีมการลงทุนกันมาแล้ว ตอนนี้ของแค่เรารู้เป้าหมายการลงทุนของตัวเองว่าคืออะไร ที่เหลือก็ปล่อยให้ Fund Portfolios จัดการเรื่องวุ่น ๆ แทนเราไปได้เลย 

มาเปลี่ยนเรื่องการลงทุนให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วย  Fund Portfolios กัน !! 

สำหรับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่

ธนาคารยูโอบีทุกสาขา หรือ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222

คำเตือน : 

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • TCMF เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
  • การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
  • UQI-N, UIFT-N และ UGFT มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
  • UQI-N, UIFT-N และ UGFT เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตราการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถทำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามะยะเวลาที่กำหนด
รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
บทความนี้เป็นบทความ Advertorial