สรุปรายละเอียด "กองทุน SSF" ที่มาทดแทน LTF

สรุปรายละเอียด “กองทุน SSF” ที่มาทดแทน LTF

3 min read  

ฉบับย่อ

 • กองทุน SSF คลอดแล้ว ซื้อสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุน SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทถือครองขั้นต่ำ 10 ปี ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ
 • ต่อจากนี้ LTF ยังซื้อได้ แต่ 1 ม.ค. 63 จะไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ขายคืนได้ไม่หักภาษีกำไรเหมือนกองทั่วไป
 • กองทุน SSF และ LTF ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาด ช่วยลดความผันผวนให้ตลาดหุ้น
 • เงื่อนไขลงทุน 10 ปีมีเพื่อลดการเกร็งกำไร และลดความเสี่ยงจากการลงทุน
 • กองทุน RMF ปรับเพิ่ม ซื้อสูงสุดได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่รวมการลงทุนเพื่อการเกษียณต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ยกเลิกกฏขั้นต่ำของ RMF แต่ยังต้องซื้อสม่ำเสมอห้ามระงับการซื้อเกิน 1 ปีเช่นเดิม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100
คอร์สออนไลน์ | สอน "เล่นหุ้น" เชิงเทคนิค (Technical Analysis) สำหรับมือใหม่ แบบ Step by Step จาก 0-100

3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ “กองทุน SSF” หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม Super Saving Fund (SSF) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี มาแทนที่ LTF ที่จะหมดสิทธิในการนำไปลดหย่อนภาษีหลังหมดปี 2562 เป็นต้นไป และยังปรับกฏเกณฑ์ของ RMF เพิ่มเติมอีกด้วย โดยกองทุน SSF นี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว และปรับปรุงให้เหมาะสมและดีขึ้นจาก LTF ที่ใช้กันมานานแล้ว

“กองทุน SSF” ได้สิทธิลดหย่อนอะไรบ้าง

สำหรับกองทุนใหม่ SSF นี้ให้สิทธิบุคคลธรรมดาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีและต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษีนั้น ๆ

แล้วการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุมีอะไรบ้าง ?

กองทุน RMF
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ขอบเขตการลงทุนของกองทุน SSF

จากเดิมที่ LTF และ SEF นั้นจะมีการกำหนดแนวทางการลงทุนไว้เป็นหุ้น หรือ โครงสร้างพื้นฐาน  แต่สำหรับ SSF ใหม่นี้ จะเปิดโอกาสการลงทุนให้สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เราอาจจะได้มีกองทุนในการลงทุนที่หลากหลายและสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยงแต่ละช่วงอายุของเราอีกด้วย

ข้อกำหนดของกองทุน SSF

กองทุน SSF จะสามารถขายคืนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นต้นไป เมื่อทำตามเงื่อนไขถูกต้องเงินได้ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ส่วนการซื้อแต่ละครั้งนั้น กองทุน SSF ไม่จำกัดขั้นต่ำในการซื้อสามารถซื้อเท่าไหรก็ได้ไม่ให้เกินสิทธิและไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย ปีไหนมีรายได้น้อยหรือไม่อยากลงทุนก็สามารถเว้นไว้ไม่ต้องซื้อได้

กองทุน LTF ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป กองทุน LTF จะมีอยู่เหมือนเดิมทุกประการ สามารถซื้อเพิ่มได้เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีใหม่ ๆ ได้อีกแล้ว คนที่ถือมาก่อนหรือถือมานานแล้วก็ไม่ต้องกังวล รอขายคืนตามสิทธิและเงื่อนไขเดิมให้ถูกต้อง และคนที่ซื้อใหม่แม้จะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเพิ่มแต่เวลาขายคืนจะไม่โดนภาษีจากกำไรเวลาขายคืนหน่วยเหมือนกองทุนทั่ว ๆ ไปแล้ว

ส่วนใครที่กังวลว่ากอง LTF เหล่านี้จะได้รับผลกระทบหรือมั้ยนั้น พี่ทุยว่าก็สบายใจได้เพราะมูลค่าของกองทุนหรือ NAV นั้น จะอิงตามราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ดังนั้นหากปีต่อ ๆ ไปไม่มีคนซื้อกอง LTF แต่ถ้าตลาดหุ้นไทยยังเติบโตและใน SSF มีลงทุนในหุ้นเหมือนกัน ก็ยังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเติมในตลาดหุ้น กอง LTF ที่ถือไว้อยู่แล้วก็ยังสามารถเติบโตได้เช่นกัน

กองทุน SSF และ LTF นั้นช่วยตลาดหุ้นอย่างไร?

ถึงแม้เงื่อนไขการลงของ SSF จะลงทุนได้ทุกสินทรัพย์เหมือนกับ RMF แต่พี่ทุยเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีส่วนนึงมาลงทุนในหุ้นอย่างแน่นอน เพราะหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว 

นอกจากประโยชน์ที่ให้ประชาชนมีเงินเก็บระยะยาว เงินเก็บมีโอกาสเติบโตมากขึ้น อีก 1 หัวใจหลักของการมีกองทุนเหล่า ๆ นี้คือ SSF และ LTF มีส่วนช่วยให้ตลาดเกิดความเสถียรภาพมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้วเม็ดเงินในตลาดหุ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินระยะสั้นและมีการเกร็งกำไร เป็นเหตุให้ตลาดเกิดความผันผวนมาก การที่มีเม็ดเงินระยะยาว หรือจากกองทุนเหล่านี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพในตลาดมากขึ้น

ถ้าหากใครที่ทำงานหรือใกล้ชิดกับการซื้อขายกองทุนจะเห็นได้ชัดเลยว่า เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลงติดต่อกันหลายวันหรือหลาย ๆ คนเริ่มมองว่าหุ้นราคาลงมาเยอะต่ำกว่ามูลค่า Undervalued ในวันนั้นจะมีคนนำเงินมาลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และเงินส่วนใหญ่ก็มาจาก LTF นี่เอง ที่หลาย ๆ คนซื้อกันทุก ๆ ปีเพื่อลดหย่อนภาษี โดยเงินที่ไหลเข้าในกองทุน LTF นั้นมีไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นล้านต่อปีเลยทีเดียว

ทำไมเงื่อนไขต้องให้ลงทุนยาวถึง 10 ปี

นอกจากการสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นอย่างที่บอกมาแล้วนั้น การที่เน้นให้ลงทุนนานถึง 10 ปีนั้น ก็เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะหลาย ๆ คนที่มาลงทุนต่างก็มีความรู้มากน้อยไม่เหมือนกัน เวลาตลาดผันผวนขึ้นลงอาจทำให้คนกลัวแล้วทำการซื้อ ๆ ขาย ๆ ได้ การที่ถูกกำหนดให้ลงทุนถึง 10 ปี ทำให้คนไม่ต้องพะวงว่าจะต้องรีบขายตอนไหน อีกทั้งด้วยระยะเวลาที่ยาวนานพอสินทรัพย์ต่าง ๆ ก็มีการขยับขยายเติบโต โอกาสในการขาดทุนจึงยิ่งน้อยลงไปด้วย

สรุปความแตกต่างของกองทุน SSF และ LTF

สรุปรายละเอียด "กองทุน SSF" ที่มาทดแทน LTF

การเปลี่ยนแปลงของกองทุน RMF

สรุปรายละเอียด "กองทุน SSF" ที่มาทดแทน LTF

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"เปิดบัญชี Windsor Broker"
"เปิดบัญชี Windsor Broker"

26 Comments

 • Myronseame

  free personal ads online [url="http://datingfreetns.com/?"]free online dating [/url]
 • JavierBlifs

  how to use tinder , tinder sign up [url="http://tinderentrar.com/?"]tider [/url]
 • JavierBlifs

  browse tinder for free , tinder date [url="http://tinderentrar.com/?"]how to use tinder [/url]
 • JavierBlifs

  tinder online , tinder sign up [url=http://tinderentrar.com/]http://tinderentrar.com/[/url]
 • Yzkrwc

  price for cialis - generic cialis super active 20mg levitra cialis viagra
 • Seguro de motocicleta

  I simply had to thank you so much again. I am not sure the things I would have undertaken in the absence of the entire creative ideas documented by you on such a area. It absolutely was a real depressing circumstance in my circumstances, however , encountering the very specialized manner you dealt with that made me to jump for fulfillment. Now i'm happy for the service and in addition pray you are aware of a powerful job you're doing training people today through the use of a blog. I know that you have never encountered all of us.
 • gruta do lago azul

  Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
 • Rukyry

  cheap cymbalta 60 mg - cheap duloxetine prescription 90mg duloxetine
 • Rjywmd

  levothyroxine costs uk - generic levothyroxine without prescription synthroid 37.5 mg
 • インフルエンサーマーケティング渋谷

  You got a very superb website, Glad I discovered it through yahoo.
 • A.I. Dating Communities

  Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn't come across. What an ideal web-site.
 • microfranquia

  Good ?V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..
 • LoveFlix

  I?¦ve learn some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make such a fantastic informative website.
 • Aelcbi

  amoxicillin rash - amoxicillin for sale for humans amoxicillin 500 mg for sale
 • Gslcqm

  cialis fast delivery - Cialis us over the counter tadalafil
 • Oynwyd

  ivermectin 5ml - stromectol human ivermectin cream
 • Wzbvte

  best otc ed pills - ed shots ed drugs
 • Rzxwby

  ventolin cost canada - buy Albuterol ventolin price usa
 • Meuqnu

  cytotec cost in india - gncytotecp.com cytotec sale singapore
 • Ffuqxt

  where to buy doxycycline in australia - how to get doxycycline doxycycline 100mg dogs
 • Gndpzj

  neurontin 200 mg capsules - synthroid 125 mcg tab levothyroxine without prescription
 • Yqfpkj

  100mg viagra pill - online canadian pharmacy viagra
 • Yskqld

  compare cialis prices online - tadalafil buy india can you buy cialis without a prescription
 • Bqbcnc

  vardenafil canada - vardenafil 20 mg price vardenafil best price
 • Peyauy

  stromectol - stromectol for sale stromectol 3mg online
 • Hbvctg

  prednisone 10mg tablet price - cost of prednisone prednisone drug costs

Leave a Reply

error: