Emerging Market
● ตลาดเกิดใหม่

คือ ประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงบางทีอาจจะสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำ แต่ว่ายังรวยไม่เท่านั่นเอง