Arbitrage

คือ การทำกำไรจาก “ความแตกต่างของราคา” ของสองตลาด ง่ายๆก็คือการซื้อถูกจากตลาดหนึ่ง เพื่อมาขายแพงในอีกตลาดหนึ่งนั่นเอง