Arbitrage

หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน หนังสือ "การเงิน 101" พื้นฐานเรื่องการเงินที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยสอน

คือ การทำกำไรจาก “ความแตกต่างของราคา” ของสองตลาด ง่ายๆก็คือการซื้อถูกจากตลาดหนึ่ง เพื่อมาขายแพงในอีกตลาดหนึ่งนั่นเอง

error: