"เป้าหมายทางการเงิน" คืออะไร และมีกี่แบบ ?

“เป้าหมายทางการเงิน” คืออะไร และมีกี่แบบ ?

3 min read  

ฉบับย่อ

 • การกำหนดเป้าหมายนั้นเป็นการกำหนดว่าเราจะทำอะไร ทำเมื่อไร ทำอย่างไร และจะต้องใช้เวลาในการลงมือทำจนถึงเมื่อไหร่
 • เป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายที่เป็นตัวเงิน เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของชีวิต เพราะจะเป็นสิ่งที่เราใช้กำหนดรูปแบบและทิศทางของการวางแผนทางการเงิน การออม รวมถึงการลงทุน โดยเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็นหลายระยะ
 • ประโยชน์ของการมีเป้าหมายทางการเงินนั้นมีมากกว่าที่เราคิด ทั้งเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เรานั้นเดินไปถึงเป้าหมายทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในชีวิต เราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าขาดการเริ่มต้นการกำหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ รวมถึงการลงมือทำและความมีวินัยในการทำอย่างเคร่งครัด

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing
"ภัทร ลีสซิ่ง" Phatra Leasing

พี่ทุยเชื่อว่าทุกคน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนล้วนมีความฝันหรือสิ่งที่ต้องการทั้งเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะง่ายหรือจะยากก็แล้วแต่ ก็อยากจะให้เป็นจริงสักวันในเวลาไม่ช้าก็เร็ว บางคนอยากมีบ้าน มีรถ เป็นของตัวเอง และเชื่อว่าความฝันของหลายๆ คน คือ ความสุขสบายในตอนแก่หรือตอนเกษียณ

การกำหนดเป้าหมาย อันนี้พี่ทุยหมายถึงเป้าหมายทั่วไปก่อน คือ การที่จะกำหนดสิ่งที่เราต้องการว่าเราจะทำอะไร เมื่อไร ทำอย่างไร และจะต้องทำถึงเมื่อไร ซึ่งการกำหนดเป้าหมายเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญและพี่ทุยบอกเลยว่าสำคัญม๊ากกกกกกก

แต่หลายคนก็มักจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่นัก พี่ทุยได้คุยกับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางการงาน ด้านการเงิน ก็พบว่าพวกเขามักจะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเสมอเลย พี่ทุยว่าก็คงเหมือนกับว่าให้เป้าหมายเปรียบเสมือนไฟส่องทางให้เราเดินไปตามไปเรื่อย ๆ จนเจอกับปลายทางนั่นเอง

“เป้าหมายทางการเงิน” หรือ “เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน” คือ สิ่งที่เรากำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นทิศทางในการสร้างแผนปฏิบัติทางการเงิน พูดง่าย ๆ คือ เป็นเป้าหมายในวางแผนทางการเงินของเรานั่นแหละ พี่ทุยว่าลักษณะสำคัญของเป้าหมายทางการเงิน จะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจน ต้องมีความเป็นไปได้ชัดเจน วัดได้ และเป็นจริงได้ตามเวลาที่เรากำหนดหรือตั้งไว้ เช่น ต้องการเงิน 500,000 บาท ภายในเวลากี่ปี อะไรประมาณนี้

ซึ่งพี่ทุยว่าเป้าหมายทางการเงินกับเป้าหมายชีวิตเป็นอะไรที่ต้องทำควบคู่กันไปนะ เพราะว่าทุกเป้าหมายชีวิต ย่อมต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละ พี่ทุยว่ามันคงจะดีเนอะถ้าเราเอาเป้าหมายนั้นมาเป็นแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้กับตัวเราเองตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป้าหมายทางการเงิน โดยทั่วไปสามารถแบ่งตามระยะเวลาออกเป็น 3 ระยะ คือ

1. เป้าหมายระยะยาว

พี่ทุยบอกเลยว่า “เป้าหมายทางการเงิน” ในระยะยาวนั้นเป็นเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญสุดแล้ว แต่คนส่วนใหญ่มักละเลยมากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการในระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป เพราะคิดว่ายังอีกตั้งนานกว่าวันนั้นจะมาถึงและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะยังสนใจเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นอยู่เลย ตัวอย่างของเป้าหมายการเงินในระยะยาว เช่น การซื้อบ้านใหม่ การศึกษาของลูกหลาน รวมถึงการเตรียมเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณสำหรับมนุษย์เงินเดือน เช่น ต้องการมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาท

ดังนั้นเงินที่ควรจะมี คือ 20,000 x 12 เดือน x 20 ปี (จำนวนปีที่มีชีวิตอยู่หลังการเกษียณ) แสดงว่าเราควรจะมีเงิน 4,800,000 บาท เป็นต้น แต่จำนวนเงินนี้ยังไม่รวมเงินเฟ้อที่จริง ๆ ต้องคำนวณเข้าไปด้วยนะ

พี่ทุยว่าถ้าหากเป้าหมายในระยะยาวไม่ประสบความสำเร็จอย่างเงินใช้ยามเกษียณนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่อนข้างมากนะ เพราะในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนตอนทำงานมีเงินเดือนรวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น พี่ทุยว่าการกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะยาวจึงสำคัญมาก และจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบจะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจที่มีเงินไม่พอใช้และจะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขกันเนอะ

2. เป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญรองลงมาจากระยะยาว นั่นคือเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น ซึ่งก็คือเป้าหมายการเงินที่ต้องการทำให้สำเร็จในระยะ 1 ปี เช่น ต้องการมีเงินออมฉุกเฉิน 50,000 บาท ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

พี่ทุยว่าควรกำหนดเป้าหมายระยะสั้นนี้ให้อยู่ในระดับที่พอดีสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะอื่น ๆ และจะต้องไม่ยากจนเกินที่จะสำเร็จได้จริง เกินความสามารถของเราที่จะทำได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และเมื่อเราบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นได้ก็จะเป็นกำลังใจในการทำเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวให้สำเร็จด้วย 

3. เป้าหมายระยะกลาง

ในส่วนเป้าหมายการเงินอันสุดท้าย คือ เป้าหมายระยะกลาง ซึ่งพี่ทุยว่าเป้าหมายระยะนี้ก็ต้องไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายในระยะอื่น ๆ ด้วย โดยจะเน้นที่การสร้างเนื้อสร้างตัว เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น ซึ่งก็ภายในกรอบระยะเวลาที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วง 3-7 ปี เช่น ต้องการเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อเรียนต่อในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือต้องการมีเงิน 300,000 บาทเพื่อใช้หนี้ให้หมดในอีก 3 ปีข้างหน้า

นอกจากนั้นแล้วพี่ทุยว่าเราต้องประเมินเป้าหมายทั้ง 3 ระยะและแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบดูว่าเส้นทางของการไปสู่เป้าหมายทางการเงินของเรานั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หรือมีอุปสรรคอะไรบ้างมั้ย แล้วมีโอกาสที่จะสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มั้ย หากพบว่ามีโอกาสที่เป้าหมายมีความเป็นไปได้ยากภายในระยะเวลาที่ตั้งใจไว้ แล้วมันเกิดจากอะไร ? และเราสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความเหมาะสมได้

ประโยชน์ของการตั้ง “เป้าหมายทางการเงิน”

แน่นอนอยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทาง หรือความฝันที่เราตั้งไว้เป็นแรงกระตุ้น แรงจูงใจที่สำคัญที่ไม่ว่าใครก็อยากจะทำมันให้สำเร็จ แต่พี่ทุยว่าประโยชน์ในข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความตั้งใจและมีวินัยในการลงมือทำมันนะ รวมถึงมีระยะเวลาในการออมและการลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละช่วงชีวิตนั้นเรามักจะมีหลายเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย ดังนั้น พี่ทุยว่าเราจำเป็นนั้นต้องจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายแต่ละอย่างให้ดี และที่สำคัญต้องคำนึงถึงความสามารถในการเก็บเงินให้สัมพันธ์กับระยะเวลากันด้วยน้า

นอกจากนั้นแล้วพี่ทุยว่าประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากการกำหนดเป้าหมายอีกด้วย เช่น ทำให้เกิดความวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทั้งวินัยการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ วินัยในการออมอีกด้วย

สำหรับใครที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จทางการเงิน พี่ทุยอยากแนะนำว่าควรจะมีเป้าหมายทั้ง 3 ระยะชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะ เพราะพี่ทุยว่ามันจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับชีวิตและเป้าหมายได้ง่ายขึ้นมากจริง ๆ เพราะมีแบบแผนและแนวทางไม่สะเปะสะปะ

แต่สำหรับพี่ทุย “เป้าหมายทางการเงิน” แค่อย่างเดียวนั้นคงอาจจะไม่พอ ด้วยภาวะสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายนั้นอาจจะทำให้เราควบคุมการใช้เงินได้ยากอยู่ ดังนั้น การมีวินัยทางการเงินจึงสำคัญ พี่ทุยก็อยากเห็นทุกคนประสบความสำเร็จทางการเงิน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ต้องต่อสู้กับชีวิตในแต่ละวัน งั้นมาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายทางการเงินกันเถอะ!

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

7 Comments

 • Myronseame

  plenty of fish dating site of free dating [url="http://freedatingsitesus.com/?"]free adult chat sites [/url]
 • JavierBlifs

  tider , tinder sign up [url="http://tinderentrar.com/?"]how to use tinder [/url]
 • JavierBlifs

  how to use tinder , tinder app [url="http://tinderentrar.com/?"]what is tinder [/url]
 • JavierBlifs

  tinder sign up , how to use tinder [url=http://tinderentrar.com/]http://tinderentrar.com/[/url]
 • Cbkbbr

  canadian pharmacy viagra - cialis super active plus 40 mg how to get cialis prescription
 • Svrzst

  cymbalta cheap online - duloxetine online pharmacy price duloxetine cap 30mg
 • Adxhoh

  generic levothyroxine without prescription - levothyroxine tab 112 mcg where to buy synthroid online without a prescription

Leave a Reply

error: