"CPTPP" คืออะไร - ไทยได้และเสียประโยชน์อะไรบ้าง ?

“CPTPP” คืออะไร – ไทยได้และเสียประโยชน์อะไรบ้าง ?

3 min read  

ฉบับย่อ

  • CPTPP คือ ข้อตกลงทางการค้ากับประเทศแถบภาคพื้นแปซิฟิก ที่มีประชากรกว่า 500 ล้านคน และ GDP กว่า 13.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • การเข้าร่วม CPTPP ทำให้เป็นการลดกำแพงภาษีการค้าของสมาชิก เพิ่มโอกาสในการเติบโตและการแข่งขันของตลาดไทย
  • เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสำหรับการส่งออกในกลุ่มลาตินอเมริกาถึง 26.76%
  • ข้อเสียของการที่ไทยเข้าร่วม CPTPP คือ อาจทำให้ต้นทุนทางเกษตรและยาสูงขึ้น สร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับการเกษตรของไทย

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

พี่ทุยเชื่อว่าในช่วงนี้หลาย ๆ คนคงได้ยินข่าวเรื่องที่ไทยจะเข้าร่วมข้อตกลง “CPTPP” ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงในสังคมเป็นอย่างมาก วันนี้พี่ทุยจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันว่ามันคืออะไร ถ้าไทยเข้าร่วมมีข้อดีและเสียอะไรบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

“CPTPP” คืออะไร ?

คือ ข้อตกลงทางการค้าที่มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ทำร่วมกับในประเทศแถบภาคพื้นแปซิฟิก ลดกำแพงทางการค้าระหว่างกัน ทำให้ประเทศสมาชิกมีแนวโน้มที่จะมีการค้ามากขึ้นและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

โดยในอดีตนั้นเคยมีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยโดยใช้ชื่อว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) ก่อนที่จะถอนตัวออกไปในต้นปี 2017 ทำให้ปัจจุบัน CPTPP เหลือเพียง 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

TPP

จำนวนสมาชิก 12 ประเทศ
GDP รวมเมื่อเทียบกับโลก 38.2% (28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)
จำนวนประชากร 800 ล้านคน

CPTPP

จำนวนสมาชิก 11 ประเทศ
GDP รวมเมื่อเทียบกับโลก 13.5% (10.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)
จำนวนประชากร 500 ล้านคน

ขนาดของตลาด “CPTPP”

การที่สหรัฐอเมริการที่มีประชากรกว่า 300 ล้านคน ประกาศออกจากกลุ่ม TPP จนกลายเป็น CPTPP นั้น แต่ก็ยังทำให้มีประชากรโดยรวมในกลุ่มถึง 500 ล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วน 6.7% ของตลาดทั้งโลก รวม GDP แล้วกว่า 13.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 420 ล้านล้านบาท คิดเป็น 13% ของ GDP โลก

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศนั้น ไทยก็มีทำข้อตกลงทางการค้า FTA อยู่แล้ว ขาดเพียงแต่แคนาดาและเม็กซิโก เพียง 2 ประเทศเท่านั้น มองเผิน ๆ อาจจะเหมือนไม่ค่อยมีอะไร แต่แคนาดานั้นเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และเม็กซิโกเองก็มีประชากรเยอะถึงเกือบ 130 ล้านคน แถมเม็กซิโกก็ยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกในปี 2563 ในช่วง 11 เดือนแรกถึง 2 พันกว่าล้านเหรียญสหรัฐ

โอกาสในการกลับมาเข้าร่วมของสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันนั้น ประธานาธิบดีคนที่ 46 คนปัจจุบันคือ Joe Biden สังกัดพรรค Democrat ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวกับ Barack Obama ประธานาธิบดีคนที่ 44 ที่อยู่ในยุคสมัยที่สหรัฐฯ เข้าร่วมก่อตั้ง TPP เพื่อเจาะตลาดเอเชียแปซิฟิก ก่อนที่จะถอนตัวออกมาในยุคของ Donald Trump ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง

ทำให้หลาย ๆ ฝ่าย คาดหวังว่าในยุคสมัยของ Joe Biden อาจมีการตัดสินใจให้สหรัฐอเมริกากลับเข้ามาร่วม CPTPP เพื่อกลับมาขยายตลาดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกอีกครั้ง

ประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการเข้าร่วม คืออะไร ?

นอกจากนี้ประเทศที่ไทยเรา มีการทำข้อตกลงทางการค้า FTA ไว้นั้น ก็มีรายละเอียดกำแพงภาษีและข้อยกเว้นที่แตกต่างจาก CPTPP อยู่ โดย CPTPP จะช่วยให้กำแพงภาษีนั้นครอบคลุมประเทศสินค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณการส่งออกจากประเทศที่เคยเป็นคู่ค้าอยู่แล้วจะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งถ้าไทยเข้าร่วม CPTPP จะส่งผลทำให้เกิดการปฏิรูปทางกฏหมาย และเป็นการผลักดันให้ไทยเกิดการแข่งขัน พัฒนาให้ไทยเป็นฐานการผลิตมากขึ้น

การเติบโตของประเทศเวียดนาม

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างของเพื่อนบ้านเราที่มีการเติบโตสูงมาก และอาจพัฒนาจนแซงไทยในเวลาอีกไม่กี่ปีนี้ โดยเวียดนามได้มีการเข้าร่วม CPTPP ตั้งแต่ปี 2019 และหลังจากนั้น 1 ปี พบว่าการส่งออกของเวียดนามสูงถึง 4.11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถ้านับเฉพาะในกลุ่มลาตินอเมริกาอย่าง เม็กซิโก เปรู และชิลี เป็นการเติบโตสูงถึง 26.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 โดยเฉพาะในชิลีที่เติบโตสูงถึง 36.4%

ซึ่งเหตุผลที่มีตัวเลขการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา (เม็กซิโก เปรู และชิลี) ที่สูง เป็นเพราะว่าทั้ง 3 ประเทศนี้ ได้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่เวียดนามสูง ทำให้การส่งออกของเวียดนามกับประเทศเหล่านี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ถ้าไทยเข้าร่วมจะมีข้อเสียอะไรบ้าง ?

ถึงแม้ว่าจะดูเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าร่วม และจะส่งผลดีต่อนักลงทุนและการส่งออกของไทยก็ตาม แต่ด้วยไทยมีภาคการเกษตรที่ค่อนข้างใหญ่ ความสามารถในการแข่งขันที่ยังไม่สูงนัก รวมถึงปัญหาโควิด-19 ในปัจจุบัน การที่ไทยเข้าร่วมในช่วงนี้อาจทำให้ได้รับผลเสียมากกว่าผลดี เกษตรกรไทยอาจต้องเผชิญต้นทุนทางการเกษตรที่สูงขึ้น ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุไปปลูกในฤดูกาลถัดไปได้ ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์แทนจากการคุ้มครองการผูกขาด รวมถึงสิทธิบัตรยาที่ไทยจะไม่สามารถใช้สิทธิคุ้มครองนำเข้ายาสำคัญ ๆ เข้ามาเองได้

การแข่งขันภายในประเทศจะดุเดือดขึ้น ต้นทุนทางด้านการเกษตรและยาจะสูงขึ้น ซึ่งหากประเทศไทยไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันก็อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติ บริษัทจากต่างชาติเข้ามาตีตลาดในไทย และยากที่แบรนด์ของไทยเองจะเกิดใหม่เติบโตหรือแข่งขัน เพราะกำแพงภาษีเหมือนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐช่วยให้บริษัทและธุรกิจในประเทศสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้นั่นเอง

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
error: