บริษัทมีจริยธรรม วัดจากอะไร ใครเป็นคนตัดสิน

บริษัทมีจริยธรรม วัดจากอะไร ใครเป็นคนตัดสิน

3 min read    Money Buffalo

ฉบับย่อ

  • ล่าสุดมี 2 บริษัทของไทยถูกรับเลือกให้เป็น บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2024
  • Ethisphere เป็นองค์กรที่มำการประเมินจริยธรรมบริษัทใหญ่จากรอบโลก โดยอ้างว่าผลประกอบการกลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัลจริยธรรมมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาด 12.3% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  • Ethisphere ถูกตั้งข้อสงสัยในด้านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือจากสื่อต่างประเทศ

 


รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile

ข่าวล่าสุดที่คนไทยฮือฮา ก็คือการที่มีบริษัทของไทยแท้ ได้รับเลือกให้เป็น บริษัทมีจริยธรรม มากที่สุดในโลกปี 2024 ซึ่งก็คือ CP และ DTGO เทียบเคียงกับบริษัทระดับโลกอย่าง PepsiCo , Sony, L’Oréal เป็นต้น โดยองค์กรที่ทำการประเมินจริยธรรมให้แก่บริษัทเหล่านี้ คือ Ethisphere ซึ่งพี่ทุยก็ขออาสาพาไปดูว่า Ethisphere เป็นใครที่ไหน ใช้เกณฑ์อะไรมาวัดจริยธรรม แล้วทั่วโลกเชื่อถือผลประเมินนี้กันขนาดไหน

ก่อนจะเริ่ม พี่ทุยขอเกริ่นว่า Ethisphere คือองค์กรที่ทำการประเมินและวัดจริยธรรมของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ซึ่งกำลังเข้ากับกระแสการลงทุนที่ให้ความสนใจ ESG หรือการบริหารที่ใส่ใจ Environment, Social และ Governance ซึ่ง Ethisphere เองก็ได้เคลมว่าเหล่าบรรดา บริษัทที่อยู่ใน List ของ Ethisphere สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกถึง 12.3% ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมผ่านพ้นช่วง Covid-19 แล้ว 

บริษัทมีจริยธรรม วัดจากอะไร ใครเป็นคนตัดสิน

การประเมินและวัดผล บริษัทมีจริยธรรม ของ Ethisphere

โดยสำหรับ Ethisphere หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจะมีการประเมินจาก 5 ปัจจัยได้แก่

  • การบริหารจัดการ (Management) รวมถึงการบริหารจัดการต่อบุคคลภายนอก
  • ธรรมภิบาล (Governance) การมองถึงปัญหา หลักธรรมภิบาล และ การจัดการความเสี่ยง
  • ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • วัฒนธรรมของจรรยาบรรณ (Culture of Ethics) วิธีการ ผลลัพธ์และความสม่ำเสมอ
  • โปรแกรม (Program) โปรแกรม ข้อกำหนด และการลงโทษ ที่ใช้ควบคุมด้านจริยธรรม

ผ่านการวัดผลด้วยคำถาม 240 ข้อที่รู้จักในชื่อ Ethics Quotient® (EQ) และให้คะแนนบริษัทในแต่ละหัวข้อเปรียบเทียบกับผู้ได้รางวัล เพื่อให้บริษัทเห็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณให้ดียิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนให้บริษัทสามารถพัฒนาสู่บริษัทที่มีจรรยาบรรณดีที่สุดในโลก

บริษัทมีจริยธรรม วัดจากอะไร ใครเป็นคนตัดสิน

ซึ่ง Ethisphere ได้ก่อตั้งมากว่า 18 ปีแล้ว และมีบริษัทระดับโลกถึง 6 บริษัท ที่ได้รับ Ethisphere ติดต่อกันยาวนานถึง 18 ปี หรือเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งเลย โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 18 ปีได้แก่ Pepsico, Aflac, ECOLAB, KAO, International Paper, Milliken

ซึ่งประเทศไทยเองก็มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Ethisphere ด้วยกันถึง 2 บริษัทคือ CP และ DTGO ซึ่งก็ได้รางวัลนี้ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง

Ethisphere

บริษัทแบบไหนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

Ethisphere

ไม่ว่าบริษัทจะเป็นภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร รวมถึงที่ตั้งทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลก สามารถเข้าร่วมกระบวนการและถือเป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจรรยาบรรณที่ดีที่สุดของโลก” กับ Ethisphere ได้ อย่างไรก็ตาม แบบสอบถาม Ethics Quotient ถูกออกแบบขึ้นสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8,800 ล้านบาท

ซึ่งไม่ได้หมายความว่าองค์กรขนาดเล็กไม่สามารถได้รับประโยชน์จากกระบวนการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจรรยาบรรณที่ดีที่สุดของโลก” แต่อย่างที่กล่าวไว้แล้ว กระบวนการของเราไม่เหมาะสมสำหรับหลาย ๆ องค์กรขนาดเล็ก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาโดยไม่แสวงหากำไร รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์กรรัฐบาลเป็นเจ้าของหลักส่วนใหญ่ และองค์กรระดับนโยบายไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

ข้อถกเถียงในด้านความน่าเชื่อถือ บริษัทมีจริยธรรม

จุดหมายของการจัดอันดับเพื่อที่จะเฟ้นหาบริษัทที่มีธรรมภิบาลดี มีส่วนร่วมและให้ความสังคมกับการบริหารอย่างยั่งยืน แต่ก็มีข้อถกเถียงในประเด็นอยู่หลายจุด อย่างการที่ Ethisphere เองก็เป็นองค์กรแสวงหากำไร และการที่บริษัทต่างๆจะสามารถอยู่ใน List ของ Ethisphere ได้นั้นก็ต้องผ่านการจ่ายเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองไม่ได้มีอยู่บน Website ของ Ethisphere

การที่บริษัทจะสนใจที่จะเข้าไปอยู่ใน List นั้นต้องการติดต่อผ่าน Ethisphere โดยตรงเท่านั้น จึงกลายเป็นข้อถกเถียงกันว่าหรือองค์กร Ethisphere เองที่ขาดด้านจรรยาบรรณ

เคสของ Blue Shield of California

Blue Shield of California เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ใน Ethisphere และถูกนำมาถกเถียงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณของบริษัท เนื่องจากมีการเพิ่มระดับอัตราค่าเบี้ยถึง 10% อย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ถือกรมธรรม์กว่า 81,000 คน 

7 องค์กรที่จัดอันดับบริษัทที่มีธรรมภิบาลดีคล้าย Ethisphere

Corporate Responsibility Magazine (CR Magazine)

CR Magazine จัดอันดับ 100 บริษัทที่ทำเพื่อสังคมที่ดีที่สุดในทุกปี ซึ่งประเมินบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการ (ESG)

FTSE4Good Index Series

เป็นรวมดัชนีต่างที่วัดประสิทธิภาพของบริษัทที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการและธรรมภิบาลที่เข้มงวด

ดาวโจนส์ Sustainability Indices (DJSI)

จัดอันดับโดย S&P Dow Jones Indices ซีรีส์ DJSI ประเมินประสิทธิภาพทางความยั่งยืนของบริษัทในหลาย ๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP ประเมินความพยายามของบริษัทในการวัดและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

Global Reporting Initiative (GRI)

GRI ให้กรอบการรายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบได้

MSCI ESG Ratings

MSCI ให้คะแนนและวิจัย เพื่อวัดการจัดการของบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส ESG ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามกฎเกณฑ์เพื่อระบุผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้ล้าหลังตามความเสี่ยง ESG และแต่ละบริษัทจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

The World Benchmarking Alliance (WBA)

WBA เป้าหมายที่จะพัฒนาและเผยแพร่เกณฑ์วัดที่ประเมินและจัดอันดับบริษัทที่มีอิทธิพลในการให้ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในโลก

การที่เราจะประเมินว่าหน่วยงานต่างสามารถเชื่อถือได้มั้ยนั้นควรประเมินจากความโปร่งใส ชื่อเสียง การไม่ยึดติดหรือมีส่วนเสียกับบริษัทที่ประเมิน ข้อมูลย้อนหลัง และเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดอื่น ๆ จะช่วยให้เราตรวจสอบข้อมูลและบริษัทที่ต้องการได้อย่างเชื่อมั่นและใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น

อ่านเพิ่ม

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile