[สรุปโพสต์เดียวจบ] วิธีลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท” ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook

3 min read  

ฉบับย่อ

  • เกษตรกรสามารถลงทะเบียนง่าย ๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Farmbook เพื่อรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 15,000 บาท
  • การรับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นยังช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเกษตรกร ของกรมเกษตรด้วย เพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Krungsri Asset "กองทุน"
Krungsri Asset "กองทุน"

จากที่ได้มีการออกนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 บาท ยาว 3 เดือน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายให้เงินเยียวยาสำหรับแรงงานนอกภาคการเกษตร คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเป็นแรงงานในภาคเกษตรจะได้รับการดูแลเยียวยาหรือไม่ ซึ่งทางกระทรวงการคลังเคยชี้แจงว่าแรงงานภาคการเกษตรจะมีอีกมาตรการเข้าช่วยเหลือ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีมาตรการออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถลงทะเบียน “รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท” ผ่านแอปพลิเคชั่น “Farmbook” ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

จากนั้นกดเข้าแอปพลิเคชั่นและกรอก “สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล” โดยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลขรหัสทะเบียนเกษตรสมุดทะเบียนเกษตร 12 หลัก (เล่มเขียว) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถลงทะเบียนได้ง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนเท่านั้น

จากนั้นก็จะได้ “รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท” ต่อครัวเรือน ซึ่งคาดการณ์จากในระบบของกรมเกษตร มีครอบครัวเกษตรกรมากกว่า 9 ล้านครอบครัว ที่เข้าเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ งบประมาณคาดการณ์สำหรับการเยียวยาแรงงานภาคการเกษตรอยู่ที่ประมาณ 135,000 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขในการลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นเกษตรรายเดิม-แปลงเดิมเท่านั้น การโหลดแอปพลิเคชั่นมีข้อดีนอกจากจะสามารถรับเงินลงทะเบียนได้แล้ว เป็นการรวบรวมและอัพเดทข้อมูลของเกษตรกรทั่วประเทศไปในตัวอีกด้วย เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ช่วยถึงมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ

กรมเกษตรจะทำการแจ้งข้อมูลผ่าน แอปพลิเคชั่น Farmbook ทั้ง 4 ประเภท

1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ / แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรและสมาชิกครัวเรือนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่นี่ คลิกเลย กรอกเพียงเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกด “ค้นหา” ก็จะทราบสถานะโดยทันที

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
"Forex" FXTM
"Forex" FXTM

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: