รถเก่าแลกรถใหม่

[สรุปโพสต์เดียวจบ] รายละเอียดโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” 1 แสนคัน

3 min read  

ฉบับย่อ

 • กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” เพื่อกระตุ้นการใช้รถยนต์ EV ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ EV
 • โครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” ช่วยลดภาษี ลดปริมาณรถเก่าในประเทศ และให้ส่วนลดการซื้อรถใหม่ โดยจะมีข้อสรุปช่วงเดือนธันวาคม 2563
 • ไทยมีรถจดทะเบียน 41 ล้านคัน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นรถที่มีอายุมากกว่า 10 ปี และ 1 ใน 4 มีอายุมากกว่า 16 ปี
 • การสนับสนุนรถ EV มีเป้าหมายเพื่อลดมลภาวะในประเทศ และสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” ต่อรัฐบาลและเอกชน เพื่อเป็นการผลักดันการเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV โดยจะให้ประชาชนสามารถนำรถเก่าในเงื่อนไขที่กำหนด มาแลกซื้อรถยนต์คันใหม่ที่เป็น EV หรือใช้พลังงานไฟฟ้า

เงื่อนไข “รถเก่าแลกรถใหม่” มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเงื่อนไขยังอยู่ในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและเตรียมเสนอ ศบศ. เพื่อสรุปมาตรการอีกครั้ง โดยเงื่อนไขคร่าว ๆ ในปัจจุบันมีดังนี้

 1. ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 1 แสนบาท
 2. คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ ที่จะได้รับจากการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ
 3. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนที่มีรถยนต์อายุการใช้เงินเกิน 15 ปีขึ้นไปมาและสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล
 4. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้ 3% ของมูลค่ารถยนต์ใหม่ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ซึ่งในอนาคตอาจมีปรับเพิ่มลดเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชนในประเทศมากขึ้น โดยรายละเอียดความชัดเจนคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงธันวาคม 2563

จำนวนรถเก่าในประเทศไทย

 • อายุ 10 ปี มีรถจำนวน 13.8 ล้านคัน
 • อายุ 16 ปี มีรถจำนวน 7.1 ล้านคัน
 • อายุ 20 ปี มีรถจำนวน 4.3 ล้านคัน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันประเทศไทยมีรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 41,317,123 คัน ซึ่งหากดูจากตัวเลขแล้ว รถยนต์ที่อายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีปริมาณสูงถึง 1 ใน 4 ของรถจดทะเบียนทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลภาวะหรือ PM2.5 การกำจัดรถเก่าในปัจจุบันจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ

เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นเมืองสะอาดด้วยรถ EV

ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นอย่างมาก อย่าง Joe Biden ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ชูเรื่องนี้เป็นนโยบายเด่นในการเลือกตั้ง ในขณะที่ไทยเองปัญหาสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับผลกระทบชัดเจน ซึ่งปัญหา PM2.5 ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีว่าไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไม่ใช่น้อย

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่าย แถมพลังงานที่ใช้ก็ลดมลภาวะแถมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย การนำลดเก่าตัวก่อมลพิษในไทยเป็นรถใหม่ก็จะช่วยลดมลภาวะในไทยไปได้เยอะมาก

แต่ปัญหาของรถยนต์ EV เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่และกำลังอยู่ในการพัฒนา ทำให้ยังมีข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาทางในการวิ่งที่จำกัด เวลาชาร์จที่ค่อนข้างนาน สถานีชาร์จยังมีน้อย และปัญหาใหญ่ที่สุดคือ รถยนต์ EV มีต้นทุนที่สูงมาก ทำให้ก่อนนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสนใจในปริมาณที่มากพอ

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสนับสนุนรถยนต์ EV น้อยมาก เนื่องจาการเข้ามาของรถยนต์ EV จะสร้างผลกระทบต่ออุตสหากรรมยานยนต์ เพราะโรงงานการผลิตในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเครื่องยนต์สันดาปเป็นหลัก

การเข้ามาของ EV อาจส่งผลกระทบทำให้ยอดขายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ และแรงงานในโรงงานต่าง ๆ การที่รัฐบาลสนับสนุนรถยนต์ EV เร็วเกินไปอาจทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

ในทางกลับกันหากรัฐบาลสนับสนุนช้าไปรถยนต์สันดาปก็อาจถูกแทนที่โดยรถยนต์ EV และไทยเองก็อาจพลาดโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการผลิตด้วยเช่นกัน การที่รัฐบาลมากระตุ้นหลังโควิด-19 ก็เป็นจังหวะที่ดี เพราะความต้องการรถยนต์ในช่วงปัจจุบันกำลังลดลง ทำให้การเข้ามาแทนที่ของรถยนต์เป็นจังหวะที่กำลังดีในการกระตุ้นความต้องการใหม่ของคนไทย

การกระตุ้นจากรัฐบาลจะช่วยให้เอกชนทั้งในและต่างประเทศสนใจมาลงทุนรถยนต์ EV มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเองมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในการผลิต เพราะไทยเองก็มีแรงงานที่มีศักยภาพ มีทักษะทางด้านยานยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แถมยังเป็นศูนย์กลางผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ EV อีกด้วย ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะในการเป็นฐานผลิตรถยนต์ EV

และเมื่อฐานการผลิตรถยนต์ EV มาอยู่ในไทยพร้อมการสนับสนุนด้านการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆของรัฐบาล ก็จะส่งผลให้คนไทยเองมีโอกาสใช้รถยนต์ EV มากขึ้นในราคาที่ถูกลงกว่าก่อนหน้านี้ คนทั่วไปสามารถจับต้องได้มากขึ้น และเมื่อคนไทยเริ่มสนใจใช้รถยนต์ EV มากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือ PM2.5 ก็จะบรรเทาลง

รูปบน ของ desktop
รูปล่าง ของ mobile
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021
Money Buffalo INVESTMENT LIVE 2021

Comment

Be the first one who leave the comment.

Leave a Reply

error: